Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng tuổi Bính Tý vợ Quý Mùi sinh con năm nào thì...

Chồng tuổi Bính Tý vợ Quý Mùi sinh con năm nào thì tốt?

0
Chia sẻ

Chồng tuổi Bính Tý vợ Quý Mùi sinh con năm nào thì tốt?

Chồng tuổi Bính Tý vợ Quý Mùi sinh con năm nào thì tốt? Năm nào thì không nên sinh con? Đó còn tùy thuộc vào Ngũ Hành, Thiên Can, Địa chi của bố mẹ với con. Dựa vào các yếu tố này để lựa chọn nên sinh con năm nào và không nên sinh con năm nào. Bài viết sau sẽ giúp vợ chồng bạn đánh giá một cách chi tiết nhất !

Chồng tuổi Bính Tý vợ Quý Mùi sinh con năm nào thì tốt?

Chọn năm tốt để sinh con (chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Quý mùi ):

 • Chồng tuổi Bính Tý ( sinh năm 1996 ) mang mệnh Thủy ( tự giản hạ Thủy tức nước dưới lạch ).
 • Vợ tuổi Quý Mùi ( sinh năm 2003 ) mang mệnh Mộc ( tự Dương liễu Mộc tức Gỗ dương liễu ).
 • Việc lựa chọn năm tốt để sinh con cho chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Quý Mùi cần dựa vào nhiều yếu tố. Ví như Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của bố mẹ và con. Cần đánh giá so sánh giữa bố mẹ với con, xem có hợp không? Về ngũ hành tốt nhất là tương sinh, Thiên Can Địa Chi của cha mẹ nên hợp với Thiên Can Địa chi của con là tốt nhất.
 • Các trường hợp xấu có thể gặp phải : Tiểu hung là khi đánh giá con không hợp với cha mẹ. Đại hung là khi cha mẹ không hợp với con. Tốt nhất, nếu phải chọn lựa nên chọn Tiểu Hung, tránh Đại Hung.
 • Bình thường là khi không xung, cũng không khắc với con. Còn tốt nhất vẫn nên là tương hợp hoặc tương sinh với con.

Chồng tuổi Bính Tý vợ Quý Mùi sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2021 :

 • Nếu bạn mong muốn sinh con năm 2021, âm lịch sinh năm Tân Sửu bản mệnh của con bạn là Thổ ( Theo ngũ hành tự là Bích thượng thổ tức đất trên vách ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con ( ngũ hành của bố là Thủy, mẹ là mộc, con là Thổ ). Xét theo ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố với con là không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Thổ của Ngũ hành của mẹ với con cũng không tốt, do mệnh Mộc của mẹ tương khắc với mệnh Thổ của con. Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Đánh giá thiên can của bố mẹ với con ( thiên can của bố là Bính, mẹ là Quý, con là Tân ). Xét theo sự xung hợp của Thiên Can : “ Thiên can của bố với thiên can của con là rất tốt, do thiên can Bính của bố tương sinh với thiên can Tân của con. Thiên can của mẹ với con chỉ được coi là có thể chấp nhận, do không tương sinh cũng không tương sinh cũng không tương khắc. Điểm Thiên Can xung hợp được đánh giá đạt 1.5/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ( Địa chi của bố là Tý, mẹ là Mùi, con là Sửu ). Xét theo sự xung hợp của địa chi : “ Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi của bố là Tý tương sinh với địa chi của con là Sửu ). Địa chi của mẹ là Mùi tương hợp với địa chi của con là Sửu nên được đánh giá rất tốt. Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ Hành, Thiên Can, Địa chi đạt 5.5/10. Đây cũng có thể làm năm để vợ chồng bạn sinh con. Mặc dù không được tốt, nhưng cũng được đánh giá ở mức trung bình.

Chồng tuổi Bính Tý vợ Quý Mùi sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ) :

 • Âm lịch sinh năm Nhâm Dần, bản mệnh con bạn mệnh Kim ( Theo ngũ hành tự là Bạch Kim tức bạch kim ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con ( theo ngũ hành bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Mộc, con mệnh Kim ). Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ Bản mệnh của bố với con là rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Kim của con. Bản mệnh của mẹ với con không được tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Kim của con. Nên điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con chỉ đạt 2/4.
 • Đánh giá thiên can của bố mẹ với con ( Thiên can của bố là Bính, mẹ là Quý, con là Nhâm ). Xét thiên can xung hợp : “Thiên can của bố với con không được tốt, do thiên can Bính của bố tương khắc với thiên can Nhâm của con. Thiên can của bố với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, do không tương sinh cũng không tương khắc. Điểm xung hợp được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ( địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Mùi, địa chi của con là Dần ). Xét địa chi xung hợp : “ Địa chi của bố với con được đánh giá ở mức chấp nhận được, do không tương sinh cũng không tương khắc. Địa chi của mẹ với địa chi của con cũng chỉ ở mức chấp nhận được, do không tương khắc cũng không tương sinh. Điểm địa chi xung hợp được đánh giá : 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng thể điểm Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của bố mẹ với Ngũ Hành, Thiên Can, Địa chi của con đạt 3.5/10.  Đây là năm rất xấu nếu vợ chồng bạn muốn sinh con vào năm 2022 quả là sự lựa chọn không sáng suốt.

Chồng tuổi Bính Tý vợ Quý Mùi sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2023 ( năm Quý Mão ):

 • Nếu con bạn sinh năm 2023, âm lịch sinh năm Quý Mão. Con bạn sẽ mang mệnh Kim ( tự là Bạch Kim tức bạch kim ).
 • Đánh giá điểm ngũ hành của bố mẹ với con ( Theo ngũ hành bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Mộc, con mệnh Kim ). Xét ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Kim của con. Mệnh Mộc của mẹ tương khắc với con mệnh Kim nên đánh giá là không tốt. Ngũ hành sinh khắc đánh giá điểm 2/4.
 • Đánh giá thiên can của bố mẹ với thiên can của con ( Thiên can của bố là Bính, mẹ là Quý, con là Quý ). Xét theo sự xung hợp : “Thiên can của bố với thiên can của con chấp nhận được, vì không tương sinh cũng không tương khắc. Thiên can của mẹ với thiên can con cũng có thể chấp nhận, do thiên can của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can của con. Điểm đánh giá xung hợp thiên can đạt 1/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ( địa chi của bố là Tý, mẹ là Mùi, con là Mão ). Xét sự xung hợp của địa chi : “ Địa chi của bố với con không tương khắc cũng không tương sinh với con, nên có thể đánh giá là chấp nhận được. Địa chi của mẹ với con được đánh giá rất tốt, do địa chi của mẹ là Mùi tương hợp với địa chi Mão của con. Điểm xun hợp của địa chi được đánh giá 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng kết Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi nếu sinh con năm 2023 điểm đạt 5.5/10. Đây là năm mà vợ chồng bạn có thể sinh con.

Chồng tuổi Bính Tý vợ Quý Mùi sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2024 ( năm Giáp Thìn ):

 • Âm lịch sinh năm Giáp Thìn, theo ngũ hành mang mệnh Hỏa ( tự là phú đăng hỏa tức lửa đèn ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con ( ngũ hành của bố là Thủy, mẹ là Mộc, con là Hỏa ). Xét theo ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố với con không tốt, do bố mệnh Thủy tương khắc với con mệnh Hỏa. Ngũ hành của mẹ với con lại rất tốt, do mệnh Mộc của mẹ tương sinh với mệnh Hỏa của con. Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : 2/4.
 • Đánh giá thiên can của bố mẹ với thiên can của con ( Bố thiên can là Bính, mẹ thiên can là Quý, con thiên can là Giáp ). Xét thiên can xung hợp : “Thiên can của bố với con có thể chấp nhận, do thiên can của bố không tương sinh cũng không tương khắc với con. Thiên can của mẹ với con cũng chỉ ở mức chấp nhận, do thiên can của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với con. Điểm thiên can xung hợp được đánh giá 1/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ( địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Mùi, địa chi của con là Thìn ). Xét xung hợp của địa chi : “Địa chi của bố với con là rất tốt, do địa chi của bố tương hợp với địa chi của con là Thìn. Địa chi của mẹ với địa chi của con chỉ ở mức chấp nhận được, do không tương sinh cũng không tương khắc. Đánhgiá về điểm xung hợp địa chi chỉ đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 5.5/10. Đây cũng là năm mà vợ chồng bạn có thể sinh con.

Mặc dù có những năm không quá tốt. Nhưng vợ chồng bạn cũng có thể hạ sinh vào những năm như 2021, 2023, 2024. Còn nếu tính sinh con vào năm 2022 thì không nên chút nào đâu nhé!