Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào...

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào đẹp?

0
Chia sẻ

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào đẹp?

Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Quý Dậu sinh con năm nào đẹp? Cần phải dựa theo Ngũ hành, thiên can, địa chi của con. Lấy ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ để đánh giá. Từ đó mới có thể biết được năm nào sinh con tốt, năm nào không tốt để sinh con.

 • Bố sinh năm 1985, âm lịch sinh năm Ất Sửu thì mang mệnh Kim. Mệnh Kim của con bạn là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Mẹ sinh năm 1993, âm lịch sinh con năm Quý Dậu thì con bạn mang mệnh Kim. Mệnh Kim của con là Kiếm Phong Kim tức sắt đầu kiếm.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Sinh con năm âm lịch Mậu Tuất ( 2018 ) thì con bạn mang  mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Kim, bố là Kim, con là Mộc. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt do tương khắc với nhau.” Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 0/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Ất, con là Mậu, mẹ là Quý. Thiên can của mẹ với con rất tốt do tương sinh với nhau. Thiên can của mẹ với con tương sinh với nhau nên được đánh giá rất tốt.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Sửu, con là Tuất, mẹ là Dậu. Địa chi của bố mẹ với con chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ với con không tương hợp cũng không bị xung khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt ¼.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Sinh con năm 2019, âm lịch sinh con năm Kỷ Hợi thì mang mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố mẹ là Kim, con là Mộc. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt, do ngũ hành của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Quý, con là Kỷ, bố là Ất. Thiên can của bố mẹ với con tương khắc nên không tốt.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dậu, con là Hợi, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ không tương khắc cũng không tương hợp nên chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 1/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Sinh con năm 2020, âm lịch sinh con năm Canh Tý thì mang mệnh Thổ. Mệnh Thổ của con là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành mệnh Kim của bố mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh Thổ của con nên được đánh giá tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh  giá xung hợp thiên can của bố mẹ  với con : “Thiên can của mẹ là Quý, bố là Ất, con là Canh. Thiên can của bố với con rất tốt do tương sinh với nhau. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Sửu, con là Tý, mẹ là Dậu. Địa chi của bố với con tương hợp với nhau. Địa chi của mẹ với con không tương hợp cũng không xung khắc. Nên địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 8/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2021( năm Tân Sửu ):

 • Sinh con năm 2021, âm lịch sinh năm Tân Sửu. Theo ngũ hành mệnh Thổ của  con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Kim, con là Thổ, bố là Kim. Ngũ hành của bố mẹ tương sinh với con, rất tốt.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Quý, con là Tân, bố là Ất. Thiên can của bố với con tương khắc, nên không tốt. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Dậu của mẹ tương hợp với địa chi Sửu của con. Địa chi của bố với con do không tương khắc cũng không tương sinh. Nên địa chi của chi của bố với con chỉ ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Sinh con năm 2022, âm lịch sinh con năm Nhâm Dần thì mang mệnh Kim. Mệnh Kim của con bạn là Bạch kim tức bạch kim.
 • Đánh giá ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Kim, con là Kim, bố là Kim. Ngũ hành của bố mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm đánh giá sinh khắc ngũ hành  của bố mẹ với con 1/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Quý, con là Nhâm, bố là Ất. Thiên can của bố mẹ với con không được tương sinh, cũng không tương khắc. Nên thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Sửu, con là Dần, mẹ là Dậu. Địa chi của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 3/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2023 ( năm Quý Mão ):

 • Sinh con năm 2023, âm lịch sinh con năm Quý Mão thì mang mệnh Kim. Mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Đánh giá xung hợp ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Kim, ngũ hành của con là Kim. Ngũ hành của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Quý, con là Quý, bố là Ất. Thiên can của bố với con không tương khắc, cũng không tương sinh. Nên thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Sửu, mẹ là Dậu, con là Mão. Địa chi của mẹ với con tương khắc nên không tốt. Địa chi của bố với con không tương sinh cũng không tương khắc. Nên thiên can của bố với con chỉ ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu sinh con năm nào đẹp?

 

 

 

Tổng điểm đánh giá sinh con năm 2024 – 2027 :

 • Sinh con năm 2024, âm lịch sinh năm Giáp Thìn. Ngũ hành mệnh Hỏa ( Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn ). Thiên can là Giáp, địa chi là Thìn. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 3.5/10.
 • Sinh con năm 2025, âm lịch sinh con năm Ất Tỵ. Ngũ hành là Hỏa, mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức Lửa Đèn. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10.
 • Sinh con năm 2026, âm lịch sinh con năm Bính Ngọ. Ngũ hành là Thủy, mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời. Thiên can là Bính, địa chi là Ngọ. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 6/10.
 • Sinh con năm 2027, âm lịch sinh con năm Đinh Mùi. Ngũ hành của con là Thủy, mệnh Thủy của con bạn  là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời. Thiên can là Đinh, địa chi là Mùi. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7/10.