Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào...

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào đẹp?

0
Chia sẻ

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào đẹp?

Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm nào đẹp? Do không phải năm nào cũng là năm sinh tốt của vợ chồng bạn. Những năm sinh xấu sẽ không tốt cho gia đình của bạn trong tương lai. Bài viết sau sẽ giúp bạn đánh giá năm nào sinh con tốt, năm nào sinh con xấu. Dựa trên cơ sở ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ đánh giá với con.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào đẹp?

 • Bố sinh năm 1985, âm lịch sinh con năm Ất Sửu. Ngũ hành của bố là Kim ( tự là Hải Trung Kim tức vàng trong biển ). Thiên can là Ất, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 1989, âm lịch sinh năm Kỷ Tỵ. Ngũ hành của mẹ là Mộc ( tự là Đại Lâm Mộc tức gỗ trong rừng ). Thiên can là Kỷ, địa chi là Tỵ.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Sinh con năm 2018, âm lịch sinh năm Mậu Tuất. Ngũ hành của con là Mộc ( tự là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng ). Thiên can là Mậu, địa chi là Tuất.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố với con không tốt. Do ngũ hành mệnh Kim của bố tương khắc với ngũ hành mệnh Mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do ngũ hành của mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố ẹm với con đạt 0.5/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, con là Mậu, bố là Ất. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ với con không được tương sinh. Nhưng cũng không bị tương khắc với nhau.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt ½.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tỵ, con là Tuất, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con không xung khắc, cũng không tương hợp. Do đó, địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào đẹp?

Dự định sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Sinh con năm 2019, âm lịch sinh con năm Kỷ Hợi. Ngũ hành của con bạn là Mộc, mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Mộc, bố là Kim, con là Mộc. Ngũ hành của mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh. Nên ngũ hành của mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Kim của bố tương khắc với Mộc của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Đánh xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, bố là Ất, con là Kỷ. Thiên can của bố với con không tốt. Do thiên can Ất của bố tương khắc với thiên can Kỷ của con. Thiên can của mẹ với con chấp nhận được. Dù không được tương sinh, nhưng cũng không bị tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tỵ, con là Hợi, bố là Sửu. Địa chi của mẹ với con không tốt. Do địa chi Tỵ của mẹ xung khắc với địa chi Hợi của con. Địa chi bố với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố với con không xung khắc cũng không tương hợp.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 0.5/4
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 1.5/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Sinh con năm 2020, âm lịch sinh con năm Canh Tuất thì con bạn mang mệnh Thổ. Mệnh Thổ của con là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Mộc, con là Thổ, bố là Kim. Ngũ hành của mẹ với con không tốt do ngũ hành của mẹ với con tương khắc. Ngũ hành bố với con lại rất tốt, do mệnh Kim của bố tương sinh với mệnh Thổ của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, con là Canh, bố là Ất. Thiên can của bố với con rất tốt, do thiên can Ất của bố tương sinh với thiên can Canh của con. Thiên can của mẹ với con chấp nhận được. Do thiên can của mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tỵ, con là Tý, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Tý của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của mẹ với con không tương khắc cũng không được tương hợp.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 6/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Sinh con năm 2021, âm lịch sinh con năm Tân Sửu. Ngũ hành của con bạn là Thổ, theo ngũ hành mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Kim, con là Thổ, mẹ là Mộc. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Kim của bố tương sinh với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do ngũ hành mệnh Mộc của mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Thổ của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, con là Tân, bố là Ất. Thiên can của bố với con không tốt. Do thiên can Ất của bố tương khắc với thiên can Tân của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không được tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tỵ, con là Sửu, bố là Sửu. Địa chi của bố với con chấp nhận được. Do không bị xung khắc cũng không được tương hợp. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Tỵ của mẹ tương hợp với địa chi Sửu của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Sinh con năm 2022, âm lịch sinh con năm Nhâm Dần thì mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Mộc, con là Kim, bố là Kim. Ngũ hành của bố với con đều mệnh Kim, không tương khắc cũng không tương sinh. Nên ngũ hành của bố với con ở mức chấp nhận được. Ngũ hành của mẹ với con không tốt do tương khắc.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Đánh giá thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, con là Nhâm, bố là Ất. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không bị tương khắc cũng không được tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tỵ, con là Dần, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ với con không xung khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.

Chồng tuổi ất sửu vợ tuổi kỷ tỵ sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2023 ( năm Quý Mão ):

 • Sinh con năm 2023, âm lịch sinh con năm Quý Mão thì mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Mộc, con là Kim, bố là Kim. Ngũ hành mệnh Mộc của mẹ với ngũ hành mệnh Kim con không tốt. Do ngũ hành của mẹ tương khắc với ngũ hành của con. Ngũ hành của bố Không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con nên ở mức chấp nhận được.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0.5/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, con là Quý, bố là Ất. Thiên can của bố với con tương khắc nên không tốt. Thiên can của bố với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tý, con là Mão, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ với con không xung khắc cũng không tương hợp.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10.