Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt?

Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ
Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt?
Rate this post

Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt?

Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt? Bạn sẽ cần phải dựa vào ngũ hành thiên can địa chi của con bạn sinh năm đó. Lấy ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con. Sau đó mới có thể đánh giá được năm nào sinh con tốt. Năm nào sinh con không tốt.

Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt?

 • Chồng sinh năm 1985, âm lịch sinh năm Ất Sửu. Chồng mang mệnh Kim, theo ngũ hành mệnh Kim của chồng bạn là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Mẹ sinh năm 1987, âm lịch sinh năm Đinh Mão thì mang mệnh Hoả. Theo ngũ hành, mệnh Hoả của mẹ là Lò Trung Hoả tức lửa trong lò.
 • Đánh giá ngũ hành thiên sinh tốt nhất là tương sinh, trường hợp xấu là tương khắc.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi, tốt nhất là tương hợp xấu là tương khắc.
 • Năm sinh xấu có hai trường hợp : xấu khi bố mẹ không hợp với con ( Đại Hung ), xấu khi con không hợp với bố mẹ ( Tiểu hung ). Nếu phải lựa chọn một trong hai, nên chọn tiểu hung.

Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Sinh con năm 2018, âm lịch sinh năm Mậu Tuất thì mang mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, bố là Kim, con là Mộc. Ngũ hành của bố với con không tốt, do tương khắc với nhau. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt, do tương sinh với nhau.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Mậu, bố là Ất. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc. Nên thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con chỉ đạt 1/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Mão, con là Tuất, bố là Sửu. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi của mẹ với con tương hợp với nhau. Địa chi của bố với con không tương sinh không tương khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5.5/10.

Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Sinh con năm 2019, âm lịch sinh con năm Kỷ Hợi thì con mang mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Mộc, bố là Kim. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do ngũ hành của mẹ với con tương khắc. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do ngũ hành của bố với con tương sinh.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Kỷ, bố là Ất. Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can của bố với con tương khắc. Thiên can của mẹ với con chấp nhận được, do thiên can của mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Mão, bố là Sửu, con là Hợi. Địa chi của bố mẹ với con chấp nhận được, vì không bị tương khắc cũng không được tương sinh. Thiên can của mẹ với con tương hợp, nên được đánh giá rất tốt.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5/10.

Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Đánh giá sinh con năm 2020, âm lịch sinh con năm Canh Tý thì con bạn mang mệnh Thổ. Mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Kim, mẹ là Hỏa, con là Thổ. Ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con. Nên ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt.” Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Ất, mẹ là Đinh, con là Canh. Thiên can của bố với con tương sinh nên được đánh giá rất tốt. Thiên can của mẹ với con thì không tương sinh cũng không tương khắc. Nên thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Sửu của con. Địa chi của mẹ với con chấp nhận  được, do địa chi của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành  thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 8/10.

Chồng Ất Sửu vợ Đinh Mão sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu )

 • Nếu con bạn sinh năm 2021, âm lịch sinh năm Tân Sửu thì con bạn mang mệnh Thổ. Mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Kim, mẹ là Hỏa, con là Thổ. Ngũ hành của bố mẹ tương sinh với con nên được đánh giá rất tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Ất, con là Tân, mẹ là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con tương khắc nên không tốt.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 0/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Mão, bố là Sửu, con là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc. Nên địa chi của bố mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5/10.

Có lẽ bạn đã biết được năm nào sinh con tốt nhất từ năm 2018 – 2021. Chúc vợ chồng bạn sinh con đúng năm tốt!