Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt? Việc chọn năm sinh tốt hay xấu sẽ cần dựa vào Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con. Từ đó rút ra tổng điểm đánh giá trên thang điểm 10.

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

 • Chồng sinh năm 2008, âm lịch sinh năm Mậu Tý khi bạn mang mệnh hỏa ( Bích lôi hỏa tức lửa trong chớp ).
 • Mẹ sinh năm 2013, âm lịch sinh năm Quý Tỵ thì mang mệnh Thủy ( trường Lưu Thủy tức nước giữa dòng ).
 • Trong các năm sinh con sẽ có hai trường hợp xấu xảy ra. Một là tiểu hùng khi mà con bạn không hợp với bạn. Hay là Đại Hùng khi mà vợ chồng bạn không hợp với con.

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2031 ( năm Tân Hợi ):

 • Sinh con năm 2031, âm lịch sinh năm Tân Hợi thì con bạn mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim có con bạn là hoa xuyến kim tức vàng trang sức.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành của bố là Hoả, con là Kim, mẹ là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Hỏa có bố tương khắc với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con thì rất tốt, do mệnh thủy của mẹ tương sinh với mệnh Kim của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “Thiên Can của mẹ là Quý, Thiên Can của con là Tân, Thiên Can của bố là Mậu. Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do thiên Can của bố mẹ không được tương sinh cũng không bị tương khắc với con.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con vì vậy chỉ đạt ½.
 • Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “địa chi của mẹ là Tỵ, địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Hợi. Địa chi của mẹ với con không tốt, do địa chi Tỵ của mẹ xung khắc với địa chi Hợi của con. Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Hợi của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10.

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

Sinh con sinh năm 2032 ( năm Nhâm Tý ):

 • Sinh con năm 2032, âm lịch sinh năm Nhâm Tý thì con bạn mang mệnh Mộc ( mệnh Mộc của con bạn là Tang Thạch Mộc tức gỗ dâu ).
 • Đánh giá theo sinh khác ngũ hành của bố mẹ với con : “ ngũ hành của mẹ là Thủy, bố là Hoả, còn là Mộc. Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, do ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con.” Nên điểm ngũ hành xinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố là Mậu, Thiên Can của mẹ là Quý, thiên can của con  Nhâm. Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố với con không tốt do thiên can Mậu của bố với Thiên can Nhâm của con. Thiên Can của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “địa chỉ của bố là Tý, con là Tý, mẹ là Tỵ. Địa chỉ có bố mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được, do địa chỉ của bố mẹ với con không tương hợp với nhau nhưng cũng không bị xung khắc với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt ¼.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5.5/10.

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2033 ( năm Quý Sửu ):

 • Sinh con năm 2033, âm lịch sinh năm Quý Sửu thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh Mộc của con bạn là Tang Thạch Mộc tức gỗ dâu.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thủy, bố là Hỏa, con là Mộc. Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt. Ngũ hành của bố mẹ tương sinh với con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Quý, bố là Mậu, con là Quý. Thiên can của bố với con được đánh giá rất tốt, do thiên can Mậu của bố tương sinh với thiên can của Quý. Thiên của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được, do thiên can của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tỵ, con là Sửu, bố là Tý. Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt. Do địa chi của bố mẹ với con tương hợp” Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 9.5/10.

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2034 ( năm Giáp Dần ):

 • Sinh con năm 2034, âm lịch sinh năm Giáp Dần thì con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Đại Khê Thủy tức nước giữa khe lớn.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thủy, bố là Hỏa, con là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do ngũ hành mệnh Hỏa của bố tương khắc với ngũ hành mệnh Thủy của con. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do ngũ hành của mẹ không tương sinh không tương khắc với con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con chỉ đạt 0.5/4.
 • Đánh giá theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Mậu, con là Giáp, mẹ là Quý. Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can Mậu của bố tương khắc với thiên can Giáp của con. Thiên can của mẹ với con có thể chấp nhận được, do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can đạt 0.5/2.
 • Đánh giá địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tỵ, con là Dần, bố là Tý. Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10.

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2035 ( năm Ất Mão ):

 • Sinh năm 2035, âm lịch sinh năm Ất Mão thì mang mệnh Thủy. Mệnh Thủy của con bạn là Đại Khê Thủy tức nước giữa khe.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thủy, con là Thủy, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Hỏa của bố tương khắc với mệnh Thủy của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Thiên can : bố là Mậu, con là Ất,  mẹ là Quý. Đánh giá thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : mẹ là Tỵ, con là Mão, bố là Tý. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.

Chồng Mậu Tý vợ Quý Tỵ sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2036 ( năm Bính Thìn )

 • Sinh con năm 2036, âm lịch sinh năm Bính Thìn thì mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh Thổ của con là Sa Trung Thổ tức đất trong cát.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Hỏa, con là Thổ, mẹ là Thủy. Ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt, do mệnh Hỏa của bố tương sinh với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá không tốt, ngũ hành mệnh Thủy của mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Thổ của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá thiên can của bố mẹ với con : “Thiên của mẹ là Quý, con là Bính, bố là Mậu.Thiên can của bố mẹ với con được đánh giá chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với con.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : mẹ là Tỵ, con là Thìn, bố là Tý. Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Thìn của con. Địa chi của mẹ với con chấp nhận được, do không tương hợp cũng không xung khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can của bố mẹ với con đạt 5.5/10.