Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt?

Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ
Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt?
Rate this post

Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt?

Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt? Bạn sẽ cần phải dựa vào sự đánh giá chi tiết giữa Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con. Sau đó tổng kết diễn đánh giá với thang điểm 10. Từ đó mới có thể lựa chọn được Năm nào sinh con tốt.

Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt?

 • Chồng sinh năm 2008, âm lịch sinh năm Mậu Tý thì mang mệnh hỏa. Theo ngũ hành mệnh hỏa này là Bích lôi hỏa tức lửa trong chớp.
 • Mẹ sinh năm 2012, âm lịch sinh năm Nhâm Thìn thì mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy này là trường Lưu Thủy tức nước giữa dòng.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp : tốt nhất là tương sinh, xấu là tương khắc.
 • Đánh giá theo địa chi xung hợp : tốt nhất là tương hợp, xấu là xung khắc.
 • Trường hợp các năm sinh con xấu : “năm xấu gọi là tiểu hung khi con không hợp với bố mẹ. Năm xấu gọi là đại hưng khi bố mẹ không hợp với con.” Khi sinh con cần tránh hai năm xấu này là tốt nhất. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn nên chọn tiểu hung tránh đại hung.

Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2030 ( âm lịch sinh năm Canh Tuất )

 • Nếu con bạn sinh năm 2030 âm lịch sinh năm Canh Tuất thì con bạn mang mệnh Kim. Xem ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Thoa xuyến Kim tức vàng trang sức.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ ngũ hành của bố với con được đánh giá là không tốt do ngũ hành Mạng hỏa có bố tương khắc với ngũ hành mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con đường đánh giá là rất tốt cho ngũ hành mệnh thủy của mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh Kim của con.” điểm Ngũ Hành sinh khắc của bố mẹ với con được đánh giá đạt 2/4.
 • Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố là Mậu, mẹ là Nhâm, con là Canh. Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được mà thôi. Vì thiên Can của bố mẹ không tương sinh với thiên Can của con, cũng không bị tương khắc với thiên can có con.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con chỉ đạt ½.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chi của mẹ là Thìn, địa chi của con là Canh, địa chi của bố là Tý. Địa chi của mẹ với con được đánh giá là không tốt, do địa chi Thìn của mẹ xung khắc với địa chi Tuất của con. Địa chỉ của bố với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, vì không được tương hợp cũng không bị xung khắc với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt 0.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10.

Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2031 ( năm Tân Hợi ):

 • Sinh con năm 2031, âm lịch sinh con năm Tân Hợi thì con của bạn mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim của con bạn là hoa xuyến kim tức vàng trang sức.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ ngũ hành của Mẹ mệnh Thủy, Bố mệnh hỏa, con mệnh Kim. Ngũ hành của bố với con không tốt do mệnh hỏa của bố tương khắc với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con lại rất tốt, do mệnh khi có mẹ tương sinh với mệnh Kim của con.” Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên Can của bố là Mậu, Thiên Can của mẹ là Nhâm, Thiên Can của con là Tân. Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá không tốt, do thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên Can của con.” Nên điểm thiên Can của bố mẹ với con chỉ đạt ½.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chỉ Hợi của con. Địa chi của mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được. Do địa chỉ của mẹ không tương hợp cũng không bị xung khắc với con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5.5/10.

Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2032 ( năm Nhâm Tý )

 • Nếu con bạn sinh năm 2032, âm lịch sinh năm Nhâm Tý thì con bạn mang mệnh Mộc. Mệnh mộc của con bạn là Tang Thạch Mộc tức gỗ dâu.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ ngũ hành của mẹ là Thủy, con là Mộc, bố là Hoả. Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, cho ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con.” Điểm Ngũ Hành sinh khắc của bố mẹ với con vì vậy đạt 4/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên Can của bố là Mậu, Thiên Can của con là Nhâm, Thiên Can của mẹ là Nhâm. Thiên Can của bố với con không tốt, do thiên can Mậu của bố tương khắc với thiên can Nhâm của con. Thiên Can của mẹ với con đánh giá ở mức chấp nhận được, do thiên Can của mẹ với con không tương sinh cũng không bị tương khắc.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con vì vậy mà chỉ đạt 0.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của mẹ là Thìn, địa chi của bố là Mậu, địa chi của con là Nhâm. Địa chỉ của bộ với con không tốt, do địa chỉ Mậu của bố tương khắc với địa chi Nhâm của con. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chỉ Thìn của mẹ tương hợp với địa chi Tý của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7/10.

Chồng Mậu Tý vợ Nhâm Thìn sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2033 ( năm Quý Sửu )

 • Nếu con bạn sinh năm 2033, âm lịch sinh năm Quý Sửu thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh Mộc của con bạn là tang thạch mộc tức gỗ dâu.
 • Đánh đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành của bố là Hoả, con mệnh Mộc, mẹ mệnh Thủy. Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, do ngũ hành của bố mẹ tương sinh ngũ hành của con.” Điểm Ngũ Hành sinh khắc của bố mẹ với con được đánh giá đạt 4/4.
 • Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “Thiên Can của mẹ với con được đánh giá rất tốt, do Thiên can Mậu của bố tương sinh với thiên can Quý của con. Thiên Can của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do Thiên Can của mẹ với con không được tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau.” điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của mẹ là Thìn, địa chỉ của bố là Tý, địa chi của con là Sửu. Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Sửu của con. Địa chi của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của mẹ không tương hợp cũng không xung khắc.” điểm trung học địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4.
 • Tổng điểm đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 8/10. Đây là năm rất tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Tổng điểm đánh giá sinh con từ năm 2034 đến năm 2038 :

 • Sinh con năm 2034, âm lịch sinh con năm Giáp Dần. Ngũ hành mệnh Thủy, Thiên can là Giáp, địa chi là Dần. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10.
 • Sinh con năm 2035, âm lịch sinh năm Ất Mão. Ngũ hành là Thủy, Thiên can là Ất, địa chi là Mão. Đánh giá Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.
 • Sinh con năm 2036, âm lịch sinh năm Bính Thìn. Ngũ hành là Thổ, thiên can là Bính, địa chi là Thìn. Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10.
 • Sinh con năm 2037, âm lịch sinh năm Đinh Tỵ. Ngũ hành là Thổ ( Sa Trung Thổ ), thiên can là Đinh, địa chi là Tỵ. Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 4.5/10.
 • Sinh con năm 2038, âm lịch sinh năm Mậu Ngọ. Ngũ hành là Hoả, thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ. Tổng điểm đánh giá Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 1.5/10.