Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

0
Chia sẻ

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp? Những năm nào tốt để sinh con, những năm nào không tốt để sinh con. Bạn cần phải đánh giá chi tiết giữa ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con. Bài viết sau sẽ đánh giá một số năm để vợ chồng bạn lựa chọn.

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

 • Bố sinh năm 2009, âm lịch sinh năm Kỷ Sửu. Ngũ hành của bố là Hỏa, mệnh Hỏa của bố là Bích Lôi Hỏa tức lửa trong chớp. Thiên can là Kỷ, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 2008, âm lịch sinh năm Mậu Tý. Ngũ hành của mẹ là Hỏa, mệnh Hỏa của mẹ là Bích Lôi Hỏa tức lửa trong chớp. Thiên can là Mậu, địa chi là Tý.

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2027 ( năm Đinh Mùi ):

 • Sinh con năm 2027, âm lịch sinh con năm Đinh Mùi. Con bạn mệnh Thủy, mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Thủy, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt. Ngũ hành mệnh Hỏa của bố mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Thủy của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Mậu, con là Đinh, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tý, con là Mùi, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Mùi của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của mẹ với con không tương hợp cũng không xung khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2028 ( năm Mậu Thân ):

 • Sinh con năm 2028, âm lịch sinh con năm Mậu Tuất. Mệnh Thổ của con bạn là Đại Dịch Thổ tức đất vườn rộng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Hỏa, con là Thổ. Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt. Do mệnh Hỏa của bố mẹ tương sinh với mệnh Thổ của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Mậu, con là Mậu, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tý, con là Thân, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do bố với con không xung khắc cũng không tương hợp. Địa chi của mẹ với con rất tốt. Do địa chi Tý của mẹ tương hợp với địa chi Thân của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 7.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2029 ( năm Kỷ Dậu ):

 • Sinh con năm 2029, âm lịch sinh con năm Kỷ Dậu. Ngũ hành của con bạn là Mệnh Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Đại Dịch Thổ tức đất vườn rộng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Hỏa, con là Thổ. Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt. Do mệnh Hỏa của bố mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh Thổ của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Mậu, bố là Kỷ, con là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tý, con là Dậu, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Dậu của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương hợp.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 7.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2030 ( năm Canh Tuất ):

 • Đánh giá sinh con năm 2030, âm lịch sinh con năm Canh Tuất. Mệnh Kim của con bạn theo ngũ hành là Thoa Xuyến Kim ( tức vàng trang sức ).
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Kim, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt. Do mệnh Hỏa của bố mẹ tương khắc với mệnh Kim của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Mậu, con là Canh, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ với con tương không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Sửu, con là Tuất, mẹ là Tý. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương hợp cũng không tương hợp.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2031 ( năm Tân Hợi ):

 • Sinh con năm 2031, âm lịch sinh con năm Tân Hợi. Ngũ hành của con bạn là Kim, mệnh Kim của con bạn là Thoa Xuyến Kim tức vàng trang sức.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Hỏa, con là Kim, bố là Hỏa. Ngũ hành  của bố mẹ với con không tốt. Do mệnh Hỏa của bố mẹ tương khắc với mệnh Kim của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Mậu, con là Tân, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tý, con là Hợi, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương hợp. Địa chi của mẹ với con rất tốt. Do địa chi Tý của mẹ tương hợp với địa chi Hợi của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Mậu Tý sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2032 ( năm Nhâm Tý ):

 • Sinh con năm 2032, âm lịch sinh con năm Nhâm Tý. Mệnh Mộc của con là Tang Thạch Mộc tức gỗ dâu.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Hỏa, con là Mộc. Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt. Do mệnh Hỏa của bố mẹ tương sinh với mệnh Mộc của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Mậu, con là Nhâm, bố là Kỷ. Thiên can của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh. Điểm xung hợp thiên can của mẹ với con không tốt. Do thiên can Mậu của mẹ tương khắc với thiên can Nhâm của con.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Tý, con là Tý, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt. Do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Tý của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 7/10

Tổng điểm đánh giá sinh con năm 2033 – 2034

 • Sinh con năm 2033, âm lịch sinh năm Quý Sửu. Con bạn mệnh Mộc, mệnh Mộc của con bạn là Tang Thạch Mộc tức gỗ dâu. Thiên can là Quý, địa chi là Sửu. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 7.5/10
 • Sinh con năm 2034, âm lịch sinh năm Giáp Thân. Con bạn mệnh Thủy, mệnh Thủy của con bạn là Đại Khê Mộc tức nước giữa khe. Thiên can là Giáp, địa chi là Dần. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2/10