Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

0
Chia sẻ

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp? Cần phải đánh giá chi tiết ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con. Đánh giá xung hợp thiên can địa chi của bố mẹ với con.

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

 • Bố sinh năm 2009, âm lịch sinh năm Kỷ Hợi. Ngũ hành của bố là Hỏa, mệnh Hỏa của bố là Bích Lôi Hỏa tức lửa trong chớp. Thiên can là Kỷ, địa chi là Hợi.
 • Mẹ sinh năm 2007, âm lịch sinh năm Đinh Hợi. Ngũ hành là Thổ, mệnh Thổ của mẹ là Ốc Thượng Thổ tức đất trên mái nhà. Thiên can là Đinh, địa chi là Hợi.

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2027 ( năm Đinh Hợi ):

 • Sinh con năm 2027, âm lịch sinh năm Đinh Hợi. Ngũ hành của con là Thủy, mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ  hành của mẹ là Thổ, con là Thủy, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt, do ngũ hành của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Đinh, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Hợi, con là Mùi, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con rất tốt, do địa chi của bố mẹ tương hợp với địa chi của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 4/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2028 ( năm Mậu Thân ):

 • Sinh con năm 2028, âm lịch sinh năm Mậu Thân. Ngũ hành mệnh Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Đại Dịch Thổ tức đất vườn rộng.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thổ, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Hỏa của bố tương khắc với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc với tương sinh.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Đánh  giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Mậu, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Hợi, con là Thân, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2029 ( năm Kỷ Mậu ):

 • Sinh con năm 2029, âm lịch sinh con năm Kỷ Mậu. Ngũ hành của con bạn là Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Đại Dịch Thổ tức đất vườn rộng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thổ, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Hỏa của bố tương sinh với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Kỷ, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.: Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Hợi, con là Dậu, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Dậu của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 6/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2030 ( năm Canh Tuất ):

 • Sinh con năm 2030, âm lịch sinh năm Canh Tuất. Ngũ hành của mẹ là Kim, mệnh Kim của con bạn là Thoa Xuyến Kim tức vàng trang sức.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Kim, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Hỏa của bố tương khắc với ngũ hành mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt, do mệnh Thổ của mẹ tương sinh với mệnh Kim của con.” Đánh giá ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Canh, bố là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Hợi, con là Tuất, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

Đánh giá sinh con năm 2031 ( năm Tân Hợi ):

 • Sinh con năm 2031, âm lịch sinh năm Tân Hợi. Ngũ hành của con là Kim, mệnh Kim của con bạn là Thoa Xuyến Kim tức vàng trang sức.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Kim, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Hỏa của bố tương khắc với mệnh Kim của con. Ngũ hành  của mẹ với con rất tốt, do mệnh Thổ của mẹ tương sinh với mệnh Kim của con.” Ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Tân, bố là Kỷ. Thiên can của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc. Thiên can của mẹ với con không tốt. Do thiên can Đinh của mẹ tương khắc với thiên can Tân của con.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Hợi, con là Hợi, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con  ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10

Chồng Kỷ Sửu vợ Đinh Hợi sinh con năm nào đẹp?

Đánh sinh con năm 2032 ( năm Nhâm Tý ):

 • Sinh con năm 2032, năm Nhâm Tý. Ngũ hành của con bạn là Mộc, mệnh Mộc của con bạn là Tang Thạch Mộc tức gỗ dâu.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Mộc, bố là Hỏa. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Hỏa của bố tương sinh với mệnh Mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do mệnh Thổ của mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của  bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Đinh, con là Nhâm, bố là Kỷ. Thiên can của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc. Thiên can của mẹ với con rất tốt, do thiên can Đinh của mẹ tương sinh với thiên can Nhâm của con.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 1.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Hợi, con là Tý, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con rất tốt, do địa chi của bố mẹ tương hợp với địa chi của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 4/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 7.5/10

Có lẽ vợ chồng bạn đã chọn được cho mình năm sinh con phù hợp. Tốt nhất là năm 2032, những năm ở mức trung bình là : 2027 và 2029. Các năm 2028, 2030, 20331 đều là những năm xấu.