Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Giáp Tý vợ Ất Sửu thì sinh con năm nào tốt?

Chồng Giáp Tý vợ Ất Sửu thì sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Giáp Tý vợ Ất Sửu thì sinh con năm nào tốt?

Chồng Giáp Tý vợ Ất SK

ửu thì sinh con

năm nào tốt? Việc này cần đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con. Đánh giá theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con. Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con. Từ đó mới có thể rút ra được tổng điểm năm đó sinh con tốt hay xấu.

 • Bố sinh năm âm lịch Giáp Tý sinh ( năm 1985 ), Bố mẹ mệnh Kim theo ngũ hành là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Mẹ sinh năm âm lịch Ất Sửu ( năm 1985 ), mẹ mang mệnh Kim theo ngũ hành mệnh Kim của mẹ là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc tốt nhất là tương sinh, sống là tương khắc.
 • Đánh giá theo thiên can địa chi của bố mẹ với con tốt nhất là tương hợp hoặc tương sinh. Xấu là tương khắc và xung khắc.
 • Trường hợp xấu nhất là khi bố mẹ không hợp với con được gọi là đại hung. Trường hợp xấu bình thường là khi con không hợp với cha mẹ được gọi là tiểu hung.

Chồng Giáp Tý vợ Ất Sửu thì sinh con năm nào tốt?

Đánh sinh con năm 2003 ( âm lịch Quý Mùi )

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Quý Mùi ( năm 2003 ) thì con bạn mang mệnh Mộc. Mệnh mộc của con bạn là dương liễu mộc tức gỗ Dương Liễu.
 • Ngũ hành của bố mẹ đều là kim, mua hàng của con làm mộc. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : “ ngũ hành của bố mẹ với con không tốt do mệnh Kim của bố mẹ tương khắc với mệnh mộc của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con được đánh giá là 0/4.
 • Thiên Can của mẹ là Ất, Thiên Can của bố là Giáp, Thiên Can của con là Quý. Đánh giá Thiên Can của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tư sắc cuối Thiên Can của con nên đánh giá chấp nhận được.” điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá là ½.
 • Địa chi của bố làm Tý, địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của con là Mùi. Đánh giá địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của mẹ với con được đánh giá rất tốt do địa chi Sửu của mẹ tương hợp với địa chi Mùi con. Địa chi của bố với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không xung khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 3.5/10.

Chồng Giáp Tý vợ Ất Sửu thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2004 ( năm Giáp Thân )

 • Nếu con bạn sinh năm Giáp Thân ( năm 2004 ) khi con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành là tuyền trung thủy tức nước trong khe.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành của bố mẹ với con đã đánh giá rất tốt do mệnh kim của bố mẹ tương sinh với mệnh Thủy có con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Đánh giá theo sim hợp Thiên Can của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố là Giáp, Thiên Can của con là Giáp, Thiên Can của mẹ là Ất. Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được vì thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên Can của con.” Thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt ½.
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của bố là Tý, địa chi có con là Thân. Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chỉ Thân của con. Địa chi của mẹ với con thì chỉ đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của mẹ với con không tương hợp cũng không bị xung khắc.” điểm xung hợp địa chi của bố mẹ về con là 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 7.5/10.

Chồng Giáp Tý vợ Ất Sửu thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2005 ( năm Ất Dậu ):

 • Nếu con bạn sinh năm 2005, âm lịch sinh năm Ất Dậu thì con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy có con bạn là tuyền trung thủy tức nước trong khe.
 • Đánh giá theo sinh khắc ngũ hành hàng của bố mẹ và con : “ ngũ hành của bố mẹ đều là mệnh Kim tương sinh với ngũ hành mệnh Thủy của con nên được đánh giá rất tốt.” vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con : Thiên Can của mẹ là Ất, Thiên Can của bố là Kim, Thiên Can của con là Ất.  Thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được vì không tương sinh cũng không bị tương khắc với thiên Can của con.” điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt ½.
 • Địa chi của mẹ và con : bố là Tý, mẹ là Sửu, con là Ất.  Địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “ địa chi của mẹ với con được đánh giá rất tốt do địa chi Sửu của mẹ tương hợp với địa chi Dần của con.  Địa chi của bố với con thì chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không tương khắc với nhau.” điểm sinh học địa chỉ có bố mẹ với con được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7.5/10.

Chồng Giáp Tý vợ Ất Sửu thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2006 ( năm Bính Tuất )

 • Nếu con bạn sinh năm 2006 âm lịch sinh năm Bính Tuất thì con bạn mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh thổ của con bạn là Ốc Thượng thổ tức đất trên mái.
 • Đánh giá theo xung khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “ ngũ hành của bố mẹ tôi là mệnh Kim tương sinh với ngũ hành mạng Thổ của con nên đặt đánh giá rất tốt.” điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con được đánh giá đạt 4/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con : Thiên Can của mẹ là Ất, Thiên Can của bố là Kim, Thiên Can của con là Thổ. Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau.” điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt ½.
 • Địa chi có bố mẹ và con : địa chi của mẹ là Sửu, địa chi có bố là Tý, địa chi của con là Tuất. Đánh giá theo xung hợp địa chi có bố mẹ với con : “ địa chi của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được sau không tương hợp cũng không bị tương tác với nhau.” điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt ¼.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con thì đặt 6/10.

Chồng Giáp Tý vợ Ất Sửu thì sinh con năm nào tốt?

Tổng điểm được đánh giá sinh con qua các năm ( Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Ất Sửu ):

 • Sinh con năm 2007 ( âm lịch sinh năm Đinh Hợi ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ đạt tổng điểm là 7.5/10.
 • Sinh con năm 2008 ( âm lịch sinh năm Mậu Tý ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đất tổng điểm là 3/10.
 • Sinh con năm 2009 ( âm linh sinh năm Kỷ Sửu), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 3.5/10.
 • Đánh giá sinh con năm 2010 ( âm lịch sinh năm Canh Dần ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 2/10.
 • Đánh giá sinh con năm 2011 ( âm lịch sinh năm Tân Mão ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của mẹ với con đặt tổng điểm là 1.5/10.
 • Đánh giá sinh con năm 2012 ( âm lịch sinh năm Nhâm Thìn ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của mẹ với con đạt tổng điểm là 7.5/10.
 • Đánh giá sinh con năm 2013 ( âm lịch sinh năm Quý Tỵ ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 7.5/10.
 • Đánh giá sinh con năm 2014 ( âm lịch sinh năm Giáp Ngọ ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 2.5/10.
 • Đánh giá sinh con năm 2015 ( âm lịch sinh năm Ất Mùi ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của mẹ với con đạt tổng điểm là 4.5/10.
 • Đánh giá sinh con năm 2016 ( âm lịch sinh năm Bính Thân ), đánh rắm một cách tổng quát theo ngũ hành can địa chi của bố mẹ với con đạt tổng điểm là 3.5/10.
 • Đánh giá sinh con năm 2017 ( âm lịch sinh năm Đinh Dậu ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của mẹ với con đạt tổng điểm 3.5/10.
 • Đánh giá sinh con năm 2018 ( âm lịch sinh năm Mậu Tuất ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ đạt tổng điểm là 1.5/10.
 • Mong muốn sinh con năm 2019 ( âm lịch sinh năm Kỷ Hợi ), đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của mẹ với con đặt tổng điểm là 3.5/10. Nếu năm 2019, đây không phải là năm tốt để sinh con.