Chồng Giáp Tý vợ Quý Dậu thì sinh con năm nào tốt?

4151
0
SHARE

Chồng Giáp Tý vợ Quý Dậu thì sinh con năm nào tốt?

Chồng Giáp Tý vợ Quý Dậu thì sinh con năm nào tốt? Việc đánh giá cần dựa trên cơ sở ngũ hành thiên can của bố mẹ với con. Đánh giá theo : ngũ hành sinh khắc, thiên can địa chi xung hợp.

Chồng Giáp Tý vợ Quý Dậu thì sinh con năm nào tốt?

 • Bố sinh năm 1984, âm lịch sinh năm Giáp Tý. Bố mang mệnh Kim, theo ngũ hành thì mệnh Kim của bố là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Mẹ sinh năm 1993, âm lịch Quý Mão thì mẹ mang mệnh Kim. Theo ngũ hành thì mệnh Kim của mẹ là Kiếm Phong kim tức sắt đầu kiếm.

Chồng Giáp Tý vợ Quý Dậu thì sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Sinh con năm 2018, âm lịch sinh năm Mậu Tuất thì con của bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Ngũ hành bố mẹ với con : mẹ mệnh Kim, bố mệnh Kim, con mệnh Mộc. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt, do ngũ hành của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con.” Điểm đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Thiên can của bố mẹ với con :mẹ là Quý, con là Mậu, bố là Giáp. Đánh giá theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ với con được đánh giá rất tốt, do thiên can Quý của mẹ tương sinh với thiên can Mậu của con. Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can Giáp của bố tương khắc với thiên can Mậu của con.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ và con : mẹ là Dậu, con là Tuất, bố là Tý. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ Địa chi của bố mẹ với con có thể chấp nhận được, do không tương hợp cũng không bị xung khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2/10.

Chồng Giáp Tý vợ Quý Dậu thì sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Nếu sinh con năm 2019, âm lịch sinh năm Kỷ Hợi thì con bạn mang mệnh Mộc. Mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Ngũ hành của bố mẹ với con : bố mẹ đều mệnh Kim, con mệnh Mộc. Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ Ngũ hành của bố mẹ với con bị đánh giá không tốt, do ngũ hành mệnh Kim của bố mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Mộc của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con được đánh giá đạt 0/4.
 • Thiên can : Mẹ là Quý, con là Kỷ, bố là Giáp. Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên can của bố với thiên can của con rất tốt, do thiên can Giáp của bố tương sinh với thiên can Kỷ của con. Thiên can của mẹ với con thì không tốt, do thiên can Quý của mẹ tương khắc với thiên can Kỷ của con.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : Mẹ là Dậu, con là Hợi, bố là Tý. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố với con được đánh rất tốt, dọ địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Hợi của con. Còn địa chi của mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được, do địa chi của mẹ với con không được tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 3.5/10.

Chồng Giáp Tý vợ Quý Dậu thì sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Nếu sinh con năm 2020, âm lịch sinh năm Canh Tý. Con của bạn mang mệnh Thổ, theo ngũ hành là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Ngũ hành : bố mẹ đều mệnh Kim, con mệnh Thổ. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt, do mệnh Kim của bố mẹ tương sinh với mệnh Thổ của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên can : mẹ là Quý, con là Canh, bố là Giáp. Đánh giá theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “ Thiên can của mẹ với con có thể chấp nhận được, do thiên can của mẹ dù không được tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với thiên can của con. Thiên can của bố với con thì không tốt chút nào, do thiên can Giáp của bố tương khắc với thiên can Canh của con.” Thiên can của bố mẹ với con được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Địa chi : mẹ là Dậu, bố là Tý, con là Tý. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được, do không được tương hợp cũng không bị xung khắc.” Nên điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5.5/10.

Chồng Giáp Tý vợ Quý Dậu thì sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Sinh con năm 2021, âm lịch sinh năm Tân Sửu thì con bạn mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành, mệnh Thổ của con bạn đất trên vách hay Bích thượng thổ.
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : bố mẹ đều mệnh Kim, con mệnh Thổ. Đánh giá theo sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “ Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, do mệnh Kim của bố mẹ với ngũ hành mệnh Thổ của con tương sinh.” Nên điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : Thiên can của con là Tân, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Quý. Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên can của bố mẹ với con không được tương sinh với nhau, cũng không bị tương khắc với Nên thiên can của bố mẹ và con được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm thiên can xung hợp cũng vì thế mà chỉ đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : bố là Tý, con là Sửu, mẹ là Dậu. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ Địa chi của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, do địa chi của bố mẹ tương sinh với địa chi của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 9/10.

Chồng Giáp Tý vợ Quý Dậu thì sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Nếu con bạn sinh năm 2022, âm lịch sinh năm Nhâm Dần thì con bạn mang mệnh Kim. Theo ngũ hành thì mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Ngũ hành của bố mẹ với con : Ngũ hành của bố mẹ đều là Kim, ngũ hành của con là Kim. Đánh giá theo sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, do không tương sinh cũng không tương khắc với nhau.” Nên điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con chỉ đạt 1/4.
 • Thiên can : bố là Giáp, con là Nhâm, mẹ là Quý. Đánh giá theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “ Thiên can của bố mẹ với con không bị xung khắc với nhau, cũng không được tương sinh với nhau. Nên thiên can của bố mẹ với được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : mẹ là Dậu, con là Dần, bố là Tý. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được. Do không tương hợp cũng không bị tương khắc với nhau.” Nên điểm xung hợp địa chi chỉ đạt 1/4.
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 3/10.

Tổng điểm đánh giá sinh con từ năm 2023 đến năm 2027 :

 • Sinh con năm 2023, âm lịch sinh năm Quý Mão thì con bạn mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim. Thiên can là Quý, Địa chi là Mão. Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.
 • Sinh con năm 2024, âm lịch sinh năm Giáp Thìn thì con bạn mang mệnh Hỏa. Theo ngũ hành mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn. Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10.
 • Sinh con năm 2025, âm lịch sinh năm Ất Ty thì con của bạn sẽ mang mệnh Hỏa. Theo ngũ hành mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa. Thiên can là Ất, Địa chi là Tỵ. Điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10.
 • Sinh con năm 2026, âm lịch sinh năm Bính Ngọ thì con bạn mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời. Thiên can là Bính, Địa chi là Ngọ. Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 5.5/10.
 • Sinh con năm 2027, âm lịch sinh năm Đinh Mùi thì mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức lửa trên trời. Thiên can là Đinh, Địa chi là Mùi. Đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ đạt 5.5/10.
SHARE
Previous articleChồng Giáp Tý vợ Tân Mùi sinh con năm nào tốt?
Next articleChồng Giáp Tý vợ Quý hợi sinh con năm 2018 có tốt không?
Tử Vi, hay Tử Vi Đẩu Số, là một bộ môn huyền học được dùng với các công năng chính như: luận đoán về tính cách, hoàn cảnh, dự đoán về các " vận hạn" trong cuộc đời của một người đồng thời nghiên cứu tương tác của một người với các sự kiện, nhân sự.... Tử vi được xây dựng trên cơ sở chính của thuyết thiên văn: Cái Thiên, Hỗn Thiên, Tuyên Dạ và triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi. Lá số tử vi bao gồm 12 cung chức , 01 cung an Thân và khoảng 108 sao và được lập thành căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính và lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Tử vi là tên một loài hoa màu tím.. Từ ngàn xưa Khoa Chiêm tinh Tướng mệnh Đông phương thường dùng loại hoa màu tím này để chiêm bốc. Tuy xuất phát từ Trung Quốc, nhưng khi du nhập vào Việt Nam, nó trở thành môn học được ưa chuộng nhất. Dần dần, Tử Vi Việt Nam có thêm những dị biệt so với Tử Vi nguyên thủy của Trung Quốc. Những dị biệt giữa Tử Vi Việt Nam và Trung Quốc bao gồm: Cách an mệnh của Tử Vi Việt Nam bắt đầu từ cung Dần, trong khi một số phái tử vi Trung quốc bắt đầu từ cung Tý. Cách tính tuế hạn của Tử Vi Việt Nam tùy thuộc vào chi của tuổi người xem, trong khi tuế hạn của Trung quốc cố định. Lá số tử vi được trình bày trên Thiên bàn, địa bàn. Thiên Bàn ở giữa, chung quanh là Địa Bàn với 12 cung. Muốn lập thành một lá số Tử vi cần phải hội đủ 4 yếu tố là giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính. Cách lập thành lá số Tử vi có nguyên tắc, trình tự được chỉ dẫn khá rõ ràng, nhưng về phương cách giải đoán thì còn phải tùy theo trình độ, cơ duyên và kinh nghiệm... của người giải đoán. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập viên, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn đọc những bài viết về chủ đề tử vi hay và ý nghĩa nhất. Thông tin về tử vi 12 con giáp, vận mệnh theo ngày, tháng, năm sinh, thông tin về hướng xuất hành, về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp,... , tất cả đều được chúng tôi truyền tải đến bạn đọc một cách khái quát và chi tiết nhất. Đồng thời, văn phong gọn gàng, súc tích, ý nghĩa, câu từ trau chuốt,... là những yếu tố mà chúng tôi hướng đến. Mặt khác, các bài viết đều được kiểm duyệt bởi đội ngũ lành nghề trước khi xuất bản. Chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng quý độc giả một cách hoàn hảo. Chúc bạn đọc thành công trong cuộc sống!