Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt? Cần phải đánh giá dựa trên cơ sở ngũ hành thiên can của bố mẹ với ngũ hành thiên can địa chi của con. Từ đó mới nhận biết được năm nào tốt năm nào xấu.

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

 • Bố sinh năm 1984, âm lịch sinh năm Giáp Tý thì mạng mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim của con là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Mẹ sinh năm 1992 ( âm lịch sinh năm Nhâm Thân ) thực mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh mệnh Kim của con là Kiếm Phong Kim tức sắt đầu kiếm.

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2018 ( âm lịch Mậu Tuất ):

 • Âm lịch sinh sinh năm Mậu Tuất ( năm 2018 ) thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : ” Ngũ hành của bố là Kim, ngũ hành của con là Mộc, ngũ hành là mẹ là Kim. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt, do ngũ hành của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Thiên can : Thiên can của mẹ là Nhâm, thiên can của con là Mậu, thiên can của bố là Giáp. Xét theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố mẹ với con không tốt, do thiên can của bố mẹ tương khắc với thiên can của con.” Vì vậy điểm xung hợp thiên can đạt 0/2.
 • Địa chi : mẹ là Thân, con là Tuất, bố là Tý. Xét địa chi xung hợp của bố mẹ với con : ” Địa chi của bố mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ không được tương sinh với con, cũng không tương khắc với địa chi của con.” Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 1/10.

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

 

 

 

 

Sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Kỷ Hợi thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành, mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : Bố là Kim, con là Mộc, mẹ là Kim. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành mệnh Kim của bố mẹ với con được đánh giá không tốt, do mệnh Kim của bố mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : “Thiên can của mẹ là Nhâm, Thiên can của con là Kỷ, Thiên can của bố là Giáp. Xét theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can Giáp của bố với thiên can Kỷ của con được đánh giá rất tốt, do thiên can của bố với con tương sinh với nhau. Thiên can của mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được. Do thiên can của mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Hợi của con. Địa chi của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc với con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 4/10.

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

 

 

 

 

Sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Nếu con bạn sinh âm lịch Canh Tý ( năm 2020 ) thì con bạn mang mệnh Thổ. Theo  ngũ hành mệnh Thổ của con bạn là Bích thượng thổ tức đất trên vách.
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : Ngũ hành của bố là Kim, ngũ hành của con là Thổ, ngũ hành của mẹ là Kim. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, do  ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc của bố  mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên can của bố mẹ với con  : Thiên can của mẹ là Nhâm, Thiên can của con là Canh, Thiên can của bố là Giáp. Xét theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : ” Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can Giáp của bố tương khắc với thiên can Canh của con. Thiên can của mẹ với con thì có thể chấp nhận được. Do Thiên can của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can của con.” Vì vậy mà điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con chỉ đạt 0.5/2.
 • Địa chi : bố là Tý, con là Tý, mẹ là Thân. Xét theo địa chi xung hợp của bố  mẹ với con : “Địa chi của bố với con chỉ được đánh giá là chấp nhận được, dù không tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với nhau. Thiên can của mẹ với con thì được đánh giá rất tốt. Do thiên can Thân của mẹ tương hợp với thiên can Tý của con.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Điểm đánh giá tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7/10.

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

 

 

 

Sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Tân Sửu ( năm 2021 ) thì con bạn mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh Thổ của con bạn là Bích thượng thổ tức đất trên vách.
 • Ngũ hành của bố mẹ với con : bố là Kim, con là Thổ, mẹ là Kim. Xét theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : ” Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, do ngũ hành mệnh Kim của bố và ngũ hành mệnh Kim của mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh Thổ của con.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : Thiên can của mẹ là Nhâm, Thiên can của con là Tân, Thiên can của bố là Giáp. Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : ” Thiên can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc với nhau.” Vì vậy mà điểm thiên can xung hợp chỉ đạt 1/2.
 • Đánh giá địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Tý của mẹ tương hợp với địa chi Sửu của con. Địa chi của mẹ không bị tương khắc cũng không được tương hợp với con, nên chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7.5/10.

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Nếu con bạn sinh năm 2022, âm lịch sinh năm Nhâm dần thì sẽ mang mệnh Kim. Theo  ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Ngũ hành của bố mẹ với con đều là Kim. Xét theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : ” Ngũ hành của bố mẹ với con đều là mệnh Kim, không tương sinh cũng không tương khắc. Nên được đánh giá ở mức chấp nhận được.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : Thiên can của mẹ là Nhâm, thiên can của bố là Giáp, Thiên can của con là Nhâm. Xét theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ với con đều là Nhâm không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Thiên can Giáp của bố cũng không được tương sinh với con, đồng thời cũng không tương khắc với con.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : mẹ là Thân, con là Dần, bố là Tý. Xét theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : ” Địa chi của bố với con còn được đánh giá ở mức chấp nhận được, dù không được tương hợp với nhau nhưng cũng không bị xung khắc. Địa chi của mẹ với con thì không tốt, do địa chi Thân của mẹ xung khắc với địa chi Dần của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.

Chồng Giáp Tý vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2023 ( âm lịch sinh năm Quý Mão ):

 • Nếu con bạn sinh năm 2023, âm lịch sinh năm Quý Mão thì con bạn mang mệnh Kim. Theo ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Kim, ngũ hành của mẹ là Kim, Ngũ hành của con là Kim. Ngũ hành của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc nên có thể chấp nhận được.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Thiên can : bố là Giáp, con là Quý, mẹ là Nhâm. Xét theo xung hợp thiên can của bố mẹ với con : ” Thiên can của bố mẹ với con không được tương sinh. Nhưng cũng không hề bị tương khắc, nên có thể chấp  nhận được.” Điểm xung hợp thiên can được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chi : mẹ là Thân, con là Mão, bố là Tý. Xét theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : ” Địa chi của bố mẹ với con có thể chấp nhận được do không tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con chỉ đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 3/10.

Điểm đánh giá các năm sinh con từ 2024 đến 2026 :

 • Sinh con năm 2024, âm lịch Giáp Thìn mang mệnh Hỏa ( Phú đăng hỏa tức lửa đèn ). Thiên can là Giáp, địa chi là Thìn. Tổng điểm đánh giá đạt 5/10.
 • Sinh con năm 2025, âm lịch Ất Tỵ mang mệnh Hỏa ( Phú đăng Hỏa tức lửa đèn ). Thiên can là Ất, Địa chi là Tỵ. Tổng điểm đánh giá đạt 3.5/10.
 • Sinh con năm 2026, âm lịch Bính Ngọ mang mệnh Thủy ( thiên hà thủy tức nước trên trời ). Thiên can là Bính, địa chi là Ngọ. Tổng điểm đánh giá là 5/10.