Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ
Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?
Rate this post

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt? Năm nào không tốt cho việc sinh con. Việc lựa chọn năm sinh tốt hay xấu, phải dựa vào ngũ hành thiên can của bố mẹ. Đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của con sinh năm đó. Tiểu hung là trường hợp con không hợp với bố mẹ. Đại hung là bố mẹ không hợp với con.

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

 • Bố sinh năm 1997, âm lịch sinh năm Đinh Sửu. Ngũ hành của bố là Thủy, theo ngũ hành là Giản Hạ Thủy tức nước dưới lạch. Thiên can là Đinh, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 2002, âm lịch sinh năm Nhâm Ngọ. Ngũ hành của mẹ là Mộc, mệnh Mộc của mẹ là Dương Liễu Mộc tức gỗ dương liễu.Thiên can là Nhâm, địa chi là Ngọ.

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2020 ( năm Canh  Tý ):

 • Sinh con năm 2020, âm lịch sinh con năm Canh Tý. Ngũ hành của con là Thổ, mệnh  Thổ của con là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Mộc, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt.” Điểm đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh  giá xung hợp thiên của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Đinh, mẹ là Nhâm, con là Canh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương khắc cũng được không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Ngọ, con là Tý, bố là Sửu. Địa chi của mẹ là Ngọ, con là Tý, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Tý của con. Địa chi Ngọc của mẹ xung khắc với địa chi Tý của con. Do vậy, địa chi của mẹ với con không tốt.” Điểm xung hợp địa chi của mẹ với con là 2/4
 • Tổng điểm đánh giá xung hợp thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3/10

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Sinh con năm 2021, âm lịch con năm Tân Sửu. Ngũ hành của con là Thổ, mệnh Thổ của con là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Mộc, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt. Do ngũ hành của bố mẹ tương khắc với ngũ hành của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Nhâm, con là Tân, bố là Đinh. Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can Đinh của bố tương khắc với thiên can Tân của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không bị tương khắc cũng được tương sinh.” Đánh  giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh  giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Ngọ, con là Sửu, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương khắc, cũng không được tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 1.5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Sinh con năm 2022, âm lịch sinh con năm Nhâm Dần. Ngũ hành của con là Kim, mệnh Kim của con là Bạch Kim.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Thủy, con là Kim, mẹ là Mộc. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do mệnh Mộc của mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Kim của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Nhâm, con là Nhâm, bố là Đinh. Thiên can của bố với con rất tốt, do thiên can Đinh của bố tương sinh với thiên can Nhâm của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 1.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Ngọ, con là Dần, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được ( Vì không tương sinh cũng không tương khắc ). Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Ngọ của mẹ tương hợp với địa chi Dần của con.” Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 6/10

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2023 ( năm Quý Mão ):

 • Sinh con năm 2023, âm lịch sinh năm Quý Mão. Ngũ hành của con là Kim, mệnh Kim của con theo ngũ hành là Bạch Kim.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Mộc, con là Kim, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do mệnh Mộc của mẹ tương khắc với mệnh Kim của con.”  Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Đinh, con là Quý, mẹ là Nhâm. Thiên can của bố với con không tốt, do thiên Đinh của bố tương khắc với thiên can Quý của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Ngọ, con là Mão, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không xung khắc cũng không tương sinh.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

Đánh  giá sinh con năm 2024 ( năm Giáp Thìn ):

 • Sinh con năm 2024, âm lịch sinh con năm Giáp Thìn. Ngũ hành của con là Hỏa, theo ngũ hành thì mệnh Hỏa của con là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Thủy, con là Hỏa, mẹ là Mộc. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Hỏa của con. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt, do mệnh Mộc của  mẹ tương sinh với mệnh Mộc của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Nhâm, con là Giáp, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Ngọ, con là Thìn, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá xung khắc ngũ hành của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 4/10

Chồng Đinh Sửu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2025 ( năm Ất Tỵ ):

 • Sinh con năm 2025, âm lịch sinh con năm Ất Tỵ thì con bạn mang mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Mộc, con là Hỏa, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Hỏa của con. Ngũ hành mệnh Mộc của mẹ tương sinh với ngũ hành  mệnh Hỏa của con. Ngũ hành của mẹ với con tốt.” Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Nhâm, con là Ất, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương sinh cũng không bị tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Ngọ, con là Tỵ, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố với địa chi Tỵ của con tương hợp. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5.5/10