Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?

Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ
Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?
Rate this post

Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?

Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt? Đánh giá xung hợp ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con. Như vậy sẽ cho ta biết chính xác năm đó sinh con tốt hay xấu.

Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?

 • Bố sinh năm 1997, âm lịch sinh năm Đinh Sửu. Ngũ hành mang mệnh Thủy, mệnh Thủy của chồng là Giản Hạ Thủy tức nước dưới lạch. Thiên can là Đinh, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 1998, âm lịch sinh năm Mậu Dần. Ngũ hành mang mệnh Thổ, mệnh Thổ của mẹ là Thành Đầu Thổ tức đất đầu thành.

Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Sinh con năm 2018, âm lịch sinh con năm Mậu Tuất. Ngũ hành của con là Mộc, mệnh Mộc của con là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Thủy, con là Mộc, mẹ là Thổ. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt, do mệnh Thổ của mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Mậu, con là Mậu, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dần, con là Tuất, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương hợp. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Dần của mẹ tương hợp với địa chi Tuất của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5.5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Sinh con năm 2019, âm lịch sinh con năm Kỷ Hợi. Ngũ hành của con bạn là Mộc, mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng. Thiên can là Kỷ, địa chi là Hợi.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Mộc, bố là Thủy.  Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với ngũ hành mệnh Mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con không tốt. Do ngũ hành mệnh Thổ của con tương khắc với ngũ hành mệnh Mộc của mẹ.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Mậu, bố là Đinh, con là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dần, con là Hợi, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được, do không tương sinh cũng không tương khắc. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Dần của mẹ tương hợp với địa chi Hợi của con.” Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5.5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Sinh năm 2020, âm lịch sinh con năm Canh Tý. Con bạn mang mệnh Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành mệnh Thủy của bố tương khắc với ngũ hành mệnh Thổ của con. Ngũ hành của bố với con không tốt. Ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Đinh, con là Canh, mẹ là Mậu. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không bị tương khắc với con” Điểm đánh giá thiên can xung hợp của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dần, con là Tý, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Tý của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương hợp với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi  của bố mẹ với con là 4/10

Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Sinh con năm 2021, âm lịch sinh con năm Tân Sửu. Ngũ hành của con là Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Thủy của con. Ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được, do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Mậu, con là Tân, bố là Đinh. Thiên can của của bố với con không tốt, do thiên can Đinh của bố tương khắc với thiên can Tân của con. Thiên can của mẹ với  con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dần, con là Sửu, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ  với con là 1/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2/10

Chồng Đinh Sửu vợ Mậu Dần sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Sinh con năm 2022, âm lịch sinh con năm Nhâm Dần. Ngũ hành của con là Kim, mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Kim, bố là Thủy. Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt, do ngũ hành của bố mẹ với con không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Đinh, con là Nhâm, mẹ là Mậu. Thiên can của bố mẹ với con rất tốt. Do thiên can Đinh của bố tương sinh với thiên can Nhâm của con. Thiên can của mẹ với con không tốt, do thiên can Mậu của mẹ tương khắc với thiên can Nhâm của con.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Dần, con là Dần, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ½
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 6/10

Tổng điểm đánh giá sinh con năm 2023 – 2026:

 • Sinh con năm 2023, âm lịch sinh con năm Quý Mão. Con bạn mang mệnh Kim, mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim. Thiên can là Quý, địa chi là Mão. Tổng điểm đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ là 6/10
 • Sinh con năm 2024, âm lịch sinh con năm Giáp Thìn. Con bạn mang mệnh Hỏa, mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn. Thiên can là Giáp, địa chi là Thìn. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10
 • Sinh con năm 2025, âm lịch sinh con năm Ất Tỵ. Con bạn mang mệnh Hỏa, mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn. Thiên can là Ất, địa chi là Tỵ. Tổng điểm đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ là 5.5/10
 • Sinh con năm 2026, âm lịch sinh con năm Bính Ngọ. Con bạn mệnh Thủy, mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời. Thiên can là Bính, địa chi là Ngọ. Tổng điểm đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ là 4/10