Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?

Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ
Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?
Rate this post

Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?

Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt? Năm sinh của con bạn quyết định rất nhiều điều. Do việc đánh giá một năm sinh con tốt hay xấu. Phải dựa trên cơ sở ngũ hành thiên can địa chi của con bạn sinh năm đó. Đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ. Như vậy mới có thể kết luận được năm nào sinh con tốt, để lựa chọn. Năm nào sinh con xấu, để tránh.

Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?

 • Bố sinh năm 1997, âm lịch sinh con năm Đinh Sửu. Ngũ hành của bố là Thủy, ngũ hành mệnh Thủy của bố mẹ là Giản Hạ Thủy tức nước dưới lạch. Thiên can là Đinh, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 1999, âm lịch sinh năm Kỷ Mão. Ngũ hành của mẹ là Thổ, mệnh Thổ của mẹ là Thành Đầu Thổ tức đất đầu thành. Thiên can là Kỷ, địa chi là Mão.

Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Sinh con năm 2018, âm lịch sinh năm Kỷ Mão. Ngũ hành là Mộc, mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Mộc, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do mệnh Thổ của mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con.” Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, con là Mậu, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Mão, con là Tuất, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Mão tương hợp với địa chi Tuất của con.” Điểm xung hợp đánh giá xung hợp của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5.5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Sinh con năm 2019, âm lịch sinh con năm Kỷ Hợi. Ngũ hành của con là Mộc, mệnh Mộc của con là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Mộc, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do mệnh Thổ của mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, con là Kỷ, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Mão, con là Hợi, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do không tương sinh cũng không tương khắc. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Mão của mẹ tương hợp với địa chi Hợi của con.” Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5.5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Sinh con năm 2020, âm lịch sinh con năm Canh Tý. Ngũ hành của con bạn là Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Đinh, con là Canh, mẹ là Kỷ. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh  giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Mão, con là Tý, bố là Sửu. Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Sửu của bố tương hợp với địa chi Tý của con. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4/10

Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Sinh con năm 2021, âm lịch sinh con năm Tân Sửu. Ngũ hành của con là Thổ, mệnh Thổ của con là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, con là Tân, bố là Đinh. Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can Đinh của bố tương khắc với thiên can Tân của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp  nhận được, vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Mão, con là Sửu, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành  thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2/10

Chồng Đinh Sửu vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Sinh con năm 2022, âm lịch sinh con năm Nhâm Dần. Ngũ hành là Kim, mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Thổ, con là Kim, bố là Thổ. Ngũ hành của bố mẹ với con rất tốt, do ngũ hành của bố mẹ tương sinh với con.” Điểm sinh khắc ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Kỷ, con là Nhâm, bố là Đinh. Thiên can của bố với con rất tốt, do thiên can Đinh của bố với thiên can Nhâm của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 1.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Mão, con là Dần, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 6.5/10

Tổng điểm đánh giá sinh con từ năm 2023 – 2027:

 • Sinh con năm 2023, âm lịch sinh con năm Quý Mão. Ngũ hành là Kim ( Bạch Kim ), thiên can là Quý, địa chi là Mão. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5/10
 • Sinh con năm 2024, âm lịch sinh con năm Giáp Thìn. Ngũ hành là Hỏa ( Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn ). Thiên can là Giáp, địa chi là Thìn. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4.5/10
 • Sinh con năm 2025, âm lịch sinh con năm Ất Tỵ. Ngũ hành là Hỏa ( Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn ). Thiên can là Ất, địa chi là Hỏa. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5/10
 • Sinh con năm 2026, âm lịch sinh con năm Bính Ngọ. Ngũ hành là Thủy (Thiên Hà Thủy tức nước trên trời ). Thiên can là Bính, địa chi là Ngọ. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2.5/10
 • Sinh con năm 2027, âm lịch sinh con năm Đinh Ngọ. Ngũ hành là Thủy ( Thiên Hà Thủy tức nước trên trời ). Thiên can là Thủy, địa chi là Mùi. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5.5/10