Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt?

Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt?

Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt? Để có lựa chọn năm sinh tốt, tránh năm sinh con xấu với vợ chồng bạn. Dựa trên cơ sở ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ. Đánh giá với ngũ hành thiên can địa chi của con bạn sinh trong năm đó. Đánh giá chi tiết như vậy, cho phép bạn nhận xét chính xác nhất.

Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt?

 • Sinh con năm 1997, âm lịch sinh con năm Đinh Sửu. Ngũ hành của bố là Thủy, mệnh Thủy của con là Giản Hạ Thủy tức nước dưới lạch. Thiên can là Đinh, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 2000, âm lịch sinh con năm Canh Thìn. Ngũ hành là Kim, mệnh Kim của mẹ là Bạch Lạp Kim tức kim bạch lạp. Thiên can là Canh, địa chi là Thìn.

Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ):

 • Sinh con năm 2018, âm lịch sinh con năm Mậu Tuất. Ngũ hành của con là Mộc, mệnh Mộc của con bạn là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Kim, con là Mộc, bố là Thủy. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do ngũ hành mệnh Kim của mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Mộc của con. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do ngũ hành mệnh Thủy của bố với mệnh Mộc của con tương sinh.” Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Canh, con là Mậu, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương sinh, nhưng cũng không bị tương khắc.” Điểm đánh giá xung khắc thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thìn, con là Tuất, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố với con không xung khắc cũng không tương hợp. Địa chi của mẹ với con không tốt, do địa chi Thìn của mẹ tương khắc với địa chi Tuất của con.” Điểm đánh giá xung hợp thiên can của mẹ với con là 0.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10

Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Sinh con năm 2019, âm lịch sinh con năm Kỷ Hợi. Ngũ hành của con là Mộc, mệnh Mộc của con là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Kim, con là Mộc, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Mộc của con. Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do mệnh Kim của mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Canh, con là Kỷ, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do thiên can của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thìn, con là Hợi, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không xung khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4/10

Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Sinh con năm 2020, âm lịch sinh con năm Canh Tý. Ngũ hành của con là Thổ, mệnh Thổ của con là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Kim, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt, do mệnh Kim của mẹ tương sinh với mệnh Thổ của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Canh, con là Canh, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thìn, con là Tý, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con rất tốt, do địa chi của bố mẹ với con tương hợp.” Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 4/4
 • Tổng điểm đánh giá xung hợp ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 7/10

Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu )

 • Sinh con năm 2021, âm lịch sinh con năm Tân Sửu. Ngũ hành của con bạn là Thổ, mệnh Thổ của con bạn là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Kim, con là Thổ, bố là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt, do mệnh Kim của mẹ tương sinh với mệnh Thổ của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 2/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Canh, con là Tân, bố là Đinh. Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can Đinh của bố tương khắc với thiên can Tân của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thìn, con là Sửu, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Địa chi của bố mẹ với con không xung khắc cũng không tương hợp.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10

Chồng đinh sửu vợ canh thìn sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Sinh con năm 2022, âm lịch sinh con năm Nhâm Dần. Ngũ hành của con là Kim, mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của mẹ là Kim, con là Kim, bố là Thủy. Ngũ hành của vố với con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Canh, con là Nhâm, bố là Đinh. Thiên can của bố với con rất tốt, do thiên can Đinh của bố tương sinh với thiên can Nhâm của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 1.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Thìn, con là Dần, bố là Sửu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5/10

Tổng điểm đánh giá sinh con năm 2023 – 2026:

 • Sinh con năm 2023, âm lịch sinh con năm Quý Mão. Ngũ hành của con bạn là Kim, mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim. Thiên can là Quý, địa chi là Mão. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4/10
 • Sinh con năm 2024, âm lịch sinh con năm Giáp Thìn. Ngũ hành là Hỏa, mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức Lửa Đèn. Thiên can là Giáp, địa chi là Thìn. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 1.5/10
 • Sinh con năm 2025, âm lịch sinh con năm Ất Tỵ. Ngũ hành là Hỏa, mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn. Thiên can là Ất, địa chi là Tỵ. Tổng điểm đánh giá ngũ hành của bố mẹ với con là 4/10
 • Sinh con năm 2026, âm lịch sinh con năm Bính Ngọ. Ngũ hành là Thủy, mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời. Thiên can là Bính, địa chi là Ngọ. Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4/10