Trang chủ Tử Vi Tuổi SỬU Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?

Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ
Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?
Rate this post

Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?

Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt? Chọn năm sinh tốt cần phải dựa vào Ngũ Hành Thiên can địa chi của cả bố mẹ và con. Ngũ Hành Thiên can  của bố mẹ với con tương sinh là tốt, tương khắc là xấu. Địa chi của bố mẹ với con tương hợp là tốt, xung khắc là xấu.

Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?

 • Bố sinh năm 1997, âm lịch sinh năm Đinh Sửu thì mang mệnh Thủy. Ngũ hành của bố là Giản Hạ Thủy tức nước dưới lạch. Ngũ hành là Đinh, địa chi là Sửu.
 • Mẹ sinh năm 2005, âm lịch năm Ất Dậu thì mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành mệnh Thủy của con là Tuyền Trung Thủy tức nước trong khe.
 • Năm tiểu hung, đó là khi con không hợp với bố mẹ. Năm Đại Hung là khi bố mẹ không hợp với con. Nếu phải lựa chọn, nên chọn tiểu hung tránh đại hung thì hơn.

Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2023 ( năm Quý Mão ):

 • Sinh con năm 2023, âm lịch sinh con năm Quý Mão thì mang mệnh Kim. Mệnh Kim của con bạn là Bạch Kim. Thiên can là Quý, địa chi là Mão.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Thủy, con là Kim, mẹ là Thủy. Ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con nên rất tốt.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 4/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Ất, con là  Quý, bố là Đinh. Thiên can của bố với con không tốt. Do thiên can Đinh của bố tương khắc với thiên can Quý của con. Thiên can của mẹ với con ở mức chấp nhận  được. Thiên can của mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là 0.5/2
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi  của bố là Sửu, con là Mão, mẹ là Dậu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Vì không tương khắc cũng không tương sinh. Địa chi của mẹ với con không tốt, do địa chi Dậu của mẹ tương khắc với địa chi Mão của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 0.5/4
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2024 ( năm Giáp Thìn ):

 • Sinh con năm 2024, âm lịch sinh con năm Giáp Thìn thì mang mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ mệnh Thủy, con là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt. Do ngũ hành mệnh Thủy của bố mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Hỏa của con.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Ất, con là Giáp, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của mẹ là Dậu, con là Thìn, bố là Sửu. Địa chi của bố với con ở mức chấp nhận được. Vì không bị xung khắc, nhưng cũng không được tương hợp. Địa chi của mẹ với con rất tốt, vì địa chi Dậu của mẹ tương hợp với địa chi Thìn của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3.5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2025 ( năm Ất Tỵ ):

 • Sinh con năm 2025, âm lịch sinh con năm Ất Tỵ thì mang mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa của con bạn là Phú Đăng Hỏa tức lửa đèn.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con :  “Ngũ hành của bố mẹ là Thủy, con là Hỏa. Ngũ hành của bố mẹ với con tương khắc. Nên ngũ hành của bố mẹ với con tương khắc.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Ất, con là Ất, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không được tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc.” Thiên can của bố mẹ với con đạt ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Sửu, con là Tỵ, mẹ là Dậu. Địa chi của bố mẹ với con rất tốt, do địa chi của bố mẹ tương hợp với địa chi của con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt 4/4
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành  thiên can địa chi của bố mẹ với con là 5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2026 ( năm Bính Ngọ ):

 • Sinh con năm 2026, âm lịch sinh con năm Bính Ngọ. Con của bạn mang mệnh Thủy, theo ngũ hành mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời.
 • Đánh giá ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Thủy, con là Thủy. Ngũ hành của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh. Ngũ hành của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ¼
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố là Đinh, con là Bính, mẹ là Ất. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Sửu, con là Ngọ, mẹ là Dậu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 3/10

Đánh giá sinh con năm 2027 ( năm Đinh Mùi ):

 • Sinh con năm 2027, âm lịch sinh con năm Đinh Mùi. Ngũ hành của con bạn là Thủy, mệnh Thủy của con bạn là Thiên Hà Thủy tức nước trên trời.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố mẹ là Thủy, con là Thủy. Ngũ hành của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Dù không tương khắc cũng không bị tương sinh.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là ¼
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Ất, bố là Đinh, con là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con không tương khắc cũng không tương sinh. Vì vậy, thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Sửu, con là Mùi, mẹ là Dậu. Địa chi của bố với con tương hợp được đánh giá rất tốt. Địa chi của mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh với con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 4.5/10

Chồng Đinh Sửu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 2028 ( năm Mậu Thân ):

 • Đánh giá sinh con năm 2028, âm lịch sinh con năm Mậu Thân. Mệnh Thổ của con bạn theo ngũ hành là Đại Dịch Thổ tức đất vườn rộng.
 • Đánh giá sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố là Thủy, con là Thổ, mẹ là Thủy. Ngũ hành mệnh Thủy của bố mẹ tương khắc với ngũ hành mệnh Thổ của con. Ngũ hành của bố mẹ với con không tốt.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con là 0/4
 • Đánh giá xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của mẹ là Ất, con là Mậu, bố là Đinh. Thiên can của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không tương khắc cũng không tương sinh.” Điểm xung hợp thiên can của bố mẹ với con là ½
 • Đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Sửu, con là Thân, mẹ là Dậu. Địa chi của bố mẹ với con ở mức chấp nhận được. Do không xung khắc cũng không tương sinh với con.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con là ¼
 • Tổng điểm đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con là 2/10

Có lẽ qua bài viết này, bạn đã có thể chọn lựa cho mình một năm tốt nhất để sinh con. Chúc vợ chồng bạn sinh con đúng vào năm như ý!