Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt?

Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt?

Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt? Bạn cần phải đánh giá một cách chi tiết xem ngũ hành của bố mẹ với con như thế nào? Đánh giá Thiên can xung hợp của bố mẹ với con? Đánh giá địa chi xung hợp của bố mẹ với con? Từ đó mới có thể đánh giá một cách tổng quát xem năm đó có phải là năm sinh con tốt hay không? Bài viết sau sẽ giúp bạn biết cách đánh giá chi tiết một số năm.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt?

 • Bố sinh năm Canh Tý ( năm 1960 ), bố sẽ mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành mệnh thổ của bố là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Mẹ sinh năm 1958, âm lịch sinh năm Mậu Tuất thì mẹ mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành sinh khắc mệnh mộc của mẹ là bình địa mộc tức Gỗ Đồng Bằng.
 • Đánh giá theo ngũ hành tốt là tương sinh, xấu là tương khắc.
 • Đánh giá theo địa chỉ tốt là tương hợp, xấu là xung khắc.b
 • Đánh giá theo thiên can tốt là tương sinh, xấu là tương khắc.
 • Trường hợp thông thường là con không hợp với bố mẹ gọi là tiểu hung. Xấu hơn vậy là khi bố mẹ không hợp với con gọi là Đại Hung.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1978 ( âm lịch Mậu Ngọ ):

 • Nếu con bạn sinh năm 1978 âm lịch sinh năm Mậu Ngọ thì con bạn mang mệnh hỏa. Theo ngũ hành mệnh hỏa của con bạn là thiên thượng hỏa tức lửa trên trời.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành của bố là Thổ, ngũ hành của mẹ là Mộc, ngũ hành của con là Hoả. Theo ngũ hành sinh khắc thì ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh hỏa của con nên được đánh giá là rất tốt.” Điểm sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá đạt 4/4.
 • Thiên Can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Mậu, Thiên can của con là Mậu. Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không bị tương khắc với thiên Can của con.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con đạt ½.
 • Địa chi của bố mẹ với con : địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Tuất, địa chi của con là Ngọ. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “địa chi của bố và con không tốt, do địa chi Tý của bố tương khắc với địa chỉ Ngọ của con. Địa chi của mẹ với con được đánh giá rất tốt, đó địa chi Tuất của Mẹ tương hợp với địa chi Ngọ của con.” Điểm xung hợp địa chi có bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 7/10.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1979 ( năm Kỷ Mùi ):

 • Nếu con bạn sinh năm 1979, âm lịch sinh năm Kỷ Mùi sinh con mạng năm mệnh hỏa. Theo ngũ hành Mạng hỏa của con bạn là thiên thượng hỏa tức lửa trên trời.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành của bố là canh, ngũ hành của mẹ là Mậu, ngũ hành của con là Hoả. Theo ngũ hành sinh khắc thì ngũ hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con nên được đánh giá rất tốt.” Vì vậy mà điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên Can của bố là canh, Thiên Can của mẹ là Mậu, Thiên Can của con là Kỷ. Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc với thiên Can của con.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con chỉ đạt ½.
 • Địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Tuất, địa chi của con là Mùi. Đánh giá theo sim hợp địa chi của bố mẹ với con : “địa chỉ của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố mẹ với con không trường hợp cũng không xung khắc với nhau.” Vì vậy mà điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt ¼.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 6/10.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1980 ( Năm Canh Thân ):

 • Nếu con bạn sinh năm 1980 âm lịch sinh năm canh thân thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành mạng Mộc của con bạn là Thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch Lựu.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành của bố là thổ, ngũ hành của mẹ làm mộc, ngũ hành của con làm mộc. Theo ngũ hành sinh khắc thì ngũ hành mệnh mộc của mẹ với ngũ hành mệnh mộc của con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Nên ngũ hành của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Ngũ hành mệnh thổ của bố thì tương khắc ngũ hành mộc của con nên được đánh giá là không tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố là canh không tương sinh với thiên Can của con là canh, Thiên Can của bố với con đồng thời cũng không tương khắc với nhau. Nên thiên can con của bố với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Thiên Can của mẹ với con cũng được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc với nhau.” Vì vậy mà điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con chỉ đạt ½.
 • Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Tuất, địa chi của con là Thân. Theo địa chi xung hợp thì địa chi của bộ với con được đánh giá rất tốt. Do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Thân của con. Con địa chi của mẹ với con thì được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không xung khắc với nhau.” Điểm xung hợp địa chỉ của bố mẹ với con là 2.5/4.
 • Đánh giá theo ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 4/10.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1981 ( năm Tân Dậu )

 • Nếu con bạn sinh năm 1981 âm lịch sinh năm Tân Dậu thì con bạn mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành thì mệnh Mộc của con bạn là thạch Lựu Mộc tức gỗ thạch lựu.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con : “ngũ hành của mẹ là mộc, ngũ hành của con là Mộc, ngũ hành của bố là thổ. Ngũ hành của mẹ với con đều là thổ nên không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được. Ngũ hành của bố với con thì được đánh giá không tốt, do mệnh thổ của bố tương khắc với mệnh mộc của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “Thiên Can của bố là canh, Thiên Can của mẹ là Mậu, Thiên Can của con là Tân. Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do thiên Can của bố mẹ không tương sinh cũng không tương khắc của thiên Can của con.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con chị đạt ½.
 • Đánh giá theo xung hợp địa chi có bố mẹ và con : “địa chi của mẹ là Tuất, địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Dậu. Địa chỉ của bố mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không xung khắc với nhau.” Điểm xung hợp địa chi của bố mẹ với con đạt ¼.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10.

Chồng Canh Tý vợ Mậu Tuất thì sinh con năm nào tốt?

Đánh giá sinh con năm 1982 ( năm Nhâm Tuất ):

 • Nếu sinh năm 1982, âm lịch sinh năm Nhâm Tuất thì mang mệnh Thủy. Theo ngũ hành thì mệnh Thủy của con bạn là đại hải thủy tức nước giữa biển.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : “ ngũ hành của bố là thổ, ngũ hành của mẹ là Mộc, ngũ hành của con là Thủy. Ngũ hành của bố với con không tốt, số mệnh Thổ có bố tương khắc với mệnh Thủy của con. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá rất tốt, do mệnh Mộc của mẹ tương sinh với mệnh thủy của con. Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên Can của bố là canh, Thiên Can của con là Nhâm, Thiên Can của mẹ là Mậu. Thiên can Mậu của mẹ tương khắc với thiên can Nhâm của con lên được đánh giá không tốt. Thiên Can của bố với con thì được đánh giá ở mức chấp nhận được rau không tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau.” Điểm xung hợp Thiên Can của bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “Địa chỉ của bố là Tý, địa chi của mẹ là Tuất, địa chi của con là Tuất. Địa chi của bố mẹ ở với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không xung khắc với nhau.” Điểm trung học địa chỉ có bố mẹ với con được đánh giá đạt ¼.
 • Đánh giá một cách tổng quát tiệm Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 3.5/10.