Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm...

Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm nào xấu

0
Chia sẻ

Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm nào xấu?

Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm nào xấu? Nếu bạn đang băn khoăn vấn đề này. việc đánh giá sinh con năm nào tốt năm nào xấu  sẽ cần dựa vào nhiều yếu tố như : Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con.

Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm nào xấu

 • Bố sinh năm 1960 âm lịch  sinh năm Canh Tý thì Bố mẹ mệnh  thổ. theo ngũ hành mệnh thổ của bố là Bích Thượng thổ tức đất trên vách.
 • Mẹ sinh năm 1966,  âm lịch là năm Bính Ngọ mẹ mang mệnh Thủy. theo ngũ hành là thiên hà thủy tức nước trên trời.
 • Tốt nhất : ngũ hàng của bố mẹ lên tương sinh với ngũ hành của con.  Thiên can địa chi của bố mẹ nên tương hợp với thiên can địa chi của con.
 • Trường hợp xấu : tiểu hung là khi con không hợp với bố mẹ. Đại hung  là khi bố mẹ không hợp với con. Trong trường hợp buộc phải chọn 1 trong 2 nên chọn Tiểu hung tránh Đại hung.

Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm nào xấu

Đánh giá sinh con năm 1984 (  năm Giáp Tý ):

 •  Nếu con bạn sinh năm âm lịch Giáp Tý thì mang mệnh Kim. theo ngũ hành mệnh Kim của con bạn là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 •   Ngũ hành và con :  Bố mệnh Thổ, Mẹ mệnh Thủy, con mệnh Kim.  xét theo sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “ Ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt, do mệnh thổ của bố tương sinh với mệnh  Kim của con. Mệnh Thủy có mẹ cũng tương sinh với mệnh Kim của con nên được đánh giá rất tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ cho con đạt : 4/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con : Thiên Can của mẹ là Bính, Thiên Can của bố là Canh, Thiên Can có con là Giáp. Xét theo xung hợp Thiên Can của bố mẹ và con : “ Thiên Can của bố với con không tốt do thiên can Canh của bố tương khắc với thiên can Giáp của con.  Thiên Can của mẹ với con thì chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm xung hợp Thiên Can của mẹ Bố với con được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Địa chi của mẹ và con : Con là Tý,  mẹ là Ngọ, bố là Tý. đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ với con : “ Địa chỉ của một với con được đánh giá là chấp nhận được do không tương  hợp cũng không tương khắc. Địa chỉ của mẹ với con thì không tốt, do địa chi Ngọ của mẹ tương khắc với địa chi Tý của con.” Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con được đánh giá đạt : 0.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt : 5/10.

Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm nào xấu

đánh giá sinh con năm 1985 ( âm lịch Ất Sửu )

 • Nếu con bạn sinh năm 1985, âm lịch sinh năm Ất Sửu con bạn mang mệnh Kim.  theo ngũ hành mệnh Kim có con bạn là Hải Trung Kim tức vàng trong biển.
 • Ngũ Hành của bố mẹ và con :  mẹ là Thủy, con là Kim, bố là Thổ. Xét  theo sinh khắc ngũ hành của bố mẹ với con : “Ngũ hành của bố với con ở đánh giá rất tốt do mệnh Thổ của bố tương sinh với mệnh Kim của con.  Ngũ hành của mẹ với con cũng được đánh giá rất tốt do mệnh Thủy của mẹ tương sinh với mệnh Kim của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 4/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con :  thiên Can của mẹ là Bính, Thiên Can của bố là Canh, thiên Can của con là Ất.  Đánh giá theo Thiên Can xung hợp của bố mẹ và con : “ Thiên Can của bố với con được đánh giá rất tốt,  do Thiên can Canh của bố tương sinh với thiên can Ất của con. Thiên Can của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được  do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm Thiên Can xung khắc được đánh giá đạt 1.5/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con :  địa chi của mẹ là Ngọ, địa chi bố là Tý,  Địa chi của con là Sửu. Đánh giá theo xung hợp Địa chi có bố mẹ và con : “  Địa chi của bố với con được đánh giá rất tốt, do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Sửu của con. Địa chi của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không tương khắc.” Điểm Địa chi xung khắc của bố mẹ và con được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ và con đạt 8/10.  Đây là năm tốt nếu vợ chồng bạn sinh con.

Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm nào xấu

đánh giá sinh con năm 1986 (  Bính Dần ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Bính Dần ( 1986 ) thì con bạn mang mệnh hỏa. Theo ngũ hành mệnh hỏa của con bạn là Lò Trung Hoa tức lửa trong lò.
 •   Ngũ hành của bố mẹ và con :  bố là Thổ, mẹ là Thủy, con là Hỏa.  đánh giá theo sinh khắc ngũ hành của bố mẹ và con : “ ngũ hành của bố và con được đánh giá rất tốt do mệnh thổ của bố tương sinh với mệnh hỏa của con. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá không tốt do mệnh Thủy của mẹ tương khắc với mệnh Hỏa của con.”  Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ và con được đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con :  mẹ là Bính, con là Bính, bố là Canh.  đánh giá theo Thiên Can xung hợp của bố mẹ và con : “ Thiên Can của bố với con được đánh giá không tốt vì thiên can Canh của bố tương khắc với Thiên can Bính của con.  Thiên Can của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.” Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ và con đạt 0.5 /2.
 • Địa chi của bố mẹ và con : Địa chi của bố là Tý, địa chi  của con là Dần, địa chi của mẹ là Ngọ. Đánh giá theo xung hợp địa chi của bố mẹ và con : “ Địa chỉ của bố với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không bị xung khắc cũng không được tương hợp.  địa chi của mẹ với con thì rất tốt do địa chỉ Ngọ của mẹ tương hợp với địa chi Dần của con.” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ và con đạt 5/10.

Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm nào xấu

Đánh giá sinh con năm 1987 ( năm Đinh Mão )

 • Nếu con bạn sinh năm 1987, âm lịch sinh năm Đinh Mão con bạn mang mệnh hỏa.  theo ngũ hành mệnh hỏa của con bạn là Lò Trung Hỏa tức lửa trong lò.
 • Ngũ hành của bố mẹ và con :  mẹ là Thủy, bố là Thổ, con là Hỏa.  Xét sinh khắc ngũ hành của bố mẹ và con : “ Ngũ hành của bố với con được đánh giá rất tốt do mệnh Thổ của bố tương sinh với mệnh Hỏa của con. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá không tốt do mạng thủy của mẹ tương khắc với mệnh hỏa của con. Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con : Thiên Can của bố là Canh,   Thiên Can của mẹ là Bính, Thiên Can của con là Đinh. Xét theo xung hợp Thiên Can : “ Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.”  Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ và con :  Mẹ là Ngọ, con là Mão, bố là Tý.  Đánh giá theo địa chi xung hợp của bố mẹ và con : “ Địa chi của bố mẹ  với chỉ được đánh ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không bị xung khắc.”  Điểm địa điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt 4/10.

Chồng Canh Tý vợ Bính Ngọ sinh con năm nào tốt năm nào xấu

Đánh giá sinh con năm 1988 ( năm Mậu Thìn )

 • Nếu bạn sinh con năm 1988,  âm lịch sinh con năm Mậu Thìn khi con bạn mang mệnh Mộc.  theo ngũ hành mệnh mộc của con bạn là Đại Lâm Mộc tức Gỗ Trong Rừng.
 • Ngũ hành của bố mẹ và con :  ngũ hành của bố là Thổ, ngũ hành của mẹ là Thủy, ngũ hành của con là Mộc.  Xét theo sinh khắc ngũ hành của bố mẹ và con : “ Ngũ hành của bố và con thì không tốt do mệnh  Thổ của bố với mệnh Mộc của con. ngũ hành của mẹ với con thì rất tốt do mệnh Thủy có mẹ tương sinh với mạng Mộc của con.”  Nên điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên Can của bố mẹ và con :  bố là Canh, mẹ là Bính, con là Mậu.  xét theo xung hợp Thiên Can : “ Thiên Can của bố mẹ với con được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc.”  Nên điểm xung hợp Thiên can chỉ đạt 1/2.
 • Địa chỉ của bố mẹ và con :  mẹ là Ngọ, bố là Tý, con là Thìn. Đánh giá  theo xung hợp địa chi : “ Địa chi của bố và con được đánh giá rất tốt  do địa chi Tý của bố tương hợp với địa chi Thìn của con. Địa chỉ của mẹ và con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được do không tương hợp cũng không tương khắc.”  vì vậy mà điểm xung hợp địa chi chỉ đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ Hành Thiên can địa chi của bố mẹ với con đạt : 5.5/10.