Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Bính Tý vợ tuổi Canh thìn sinh con năm nào tốt?

Chồng Bính Tý vợ tuổi Canh thìn sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Bính Tý vợ tuổi Canh thìn sinh con năm nào tốt?

Chồng Bính Tý vợ tuổi Canh thìn sinh con năm nào tốt? Với cặp vợ chồng trẻ, chồng 1996 vợ sinh năm 2000 chuẩn bị với những dự định sinh con mà chưa biết sinh con năm nào tốt. Bài viết sau sẽ giúp vợ chồng bạn lựa chọn được năm tốt nhất để sinh con.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Cách chọn năm sinh con :

 • Chồng sinh năm âm lịch Bính Tý ( 1996 ), năm Bính Tý mang mệnh Thủy ( Giản hạ thủy tức nước dưới lạch ).
 • Mẹ sinh năm âm lịch Canh Thìn ( năm 2000 ), theo ngũ hành mang mệnh Kim ( Bạch lạp Kim ).
 • Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Canh Thìn sinh con năm nào cần để ý đến ngũ hành, Thiên can, Địa chi. Thiên can địa chi của cha mẹ với con hợp hay không? Tốt nhất là thiên can địa chi của bố mẹ hợp với Thiên can, Địa chi.
 • Có những trường hợp xấu như : cha mẹ không hợp với con là Đại hùng, thông thường còn không hợp cha mẹ là Tiểu hùng. Trong trường hợp phải chọn một trong hai, tốt nhất nên chọn tiểu hùng. Năm sinh tốt nhất là cha mẹ tương hợp với con hoặc tương sinh với con.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Dự định năm 2018 sinh con :

 • Âm lịch sinh năm Mậu Tuất ( 2018 ), theo ngũ hành mang mệnh Mộc ( Bình địa Mộc tức gỗ đồng bằng ).
 • Bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Kim, con mệnh Mộc, đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : “ngũ hành của mẹ và con không tốt, mẹ mệnh Kim con mệnh Mộc tương khắc. Ngũ hành của bố và con lại rất tốt, do bố mệnh Thủy tương sinh với con. Theo ngũ hành sinh khắc đánh giá 2/4.
 • Thiên can của mẹ là Canh, bố là Bính, con là Mậu. Như vậy thiên can bố không tương khắc, cũng không tương sinh với con nên có thể chấp nhận được. Thiên can của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với con nên có thể chấp nhận. Thiên can xung hợp đánh giá điểm 1/2.
 • Địa chi của bố là Tý, mẹ là Thìn, con là Tuất, đánh giá theo địa chi xung hợp : Địa chi của mẹ xung khắc với Tuất của con như vậy không tốt chút nào. Địa chi của bố không tương khắc cũng không tương sinh với con. Điểm địa chi xung hợp đánh giá 0.5/4.
 • Đánh giá tổng ngũ hành, thiên can, địa chi của bố và mẹ với con đạt 3.5/10. Đây không được coi là năm tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Mong muốn sinh con năm 2019 :

 • Con sinh năm 2019, âm lịch Kỷ Hợi mang mệnh Mộc ( gỗ đồng bằng tức hay Bình địa gỗ ).
 • Đánh giá ngũ hành của bố mẹ với ngũ hành của con ( Ngũ hành của bố là Thủy, mẹ là Kim, con là Mộc ). Xét theo ngũ hành sinh khắc : ” mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Mộc của con, như vậy là rất tốt. Ngũ hành của mẹ và ngũ hành của con rất xấu, do mệnh Kim của mẹ tương khắc với mệnh Mộc của con. Đánh giá theo điểm ngũ hành sinh khắc đạt 2/4.
 • Đánh giá theo thiên can của bố mẹ với thiên can của con ( Thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Canh, thiên can của cocn là Kỷ ). Xét theo thiên can xung hợp : Thiên can của bố với con có thể chấp nhận được, do thiên can của bố không tương khắc cũng không tương sinh với con. Thiên can của mẹ với con cũng có thể chấp nhận, do không tương sinh cũng không tương khắc với con. Điểm đánh giá xung hợp thiên can đạt 1/2.
 • Đánh  gia stheo địa chi của bố mẹ với địa chi của con ( Địa chi của bố là Tý, mẹ là Thìn, con là Hợi ). Xét theo sự xung hợp của địa chi : Địa chi của bố với con rất tốt, do địa chi Tý của bố tương sinh với địa chi của con là Hợi. Địa cho của mẹ với con chỉ được đánh giá là có thể chấp nhận. Do địa chi của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với địa chi của con.
 • Đánh giá bằng điểm một cách tổng quát ( ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ với con )  tổng điểm là 5.5/10. Tức năm 2019 vợ chồng bạn có thể sinh con.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Mong muốn sinh con năm 2020 :

 • Sinh con năm 2020, âm lịch Canh Tý con bạn theo ngũ hành mang mệnh Thổ tức Bích thượng Thổ ( là đất trên vách ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con ( ngũ hành của bố là Thủy, mẹ là Kim, con là Thổ ). Xét theo sự sinh khắc của ngũ hành : ngũ hành của bố với con không tốt, do mệnh Thủy của Bố xung khắc với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt, do ngũ hành của mẹ mệnh Kim tương sinh với con mệnh Thổ. Điểm sinh khắc của ngũ hành bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh theo thiên can của bố mẹ với thiên can của con ( bố là Bính, mẹ là Canh, con là Canh ). Đánh giá xung hợp thiên can : Thiên can của bố với thiên can của con là không tốt, do thiên can Bính của bố tương khắc với thiên can Canh của con. Thiên can của mẹ với thiên can của con chấp nhận được, do thiên can của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với con. Điểm xung hợp của thiên can chỉ đạt 0.5/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ( địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Thìn. Địa chi của con là Tý ). Xét theo sự xung hợp của Địa chi : ” Địa chi của bố với con có thể chấp nhận, do Địa chi của bố là Tý của con cũng là Tý không tương khắc cũng không tương sinh. Địa chi của mẹ với con được đánh giá rất tốt, địa chi của mẹ là Thìn tương sinh với địa chi của con là Tý. Điểm đánh giá xung hợp của địa chi đạt 2.5/4.
 • Đánh giá điểm ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Mong muốn sinh con năm 2021 :

 • Con bạn sinh năm âm lịch Tân Sửu, bản mệnh là Thổ ( tựa Bích thượng Thổ nghĩa là đất trên vách ).
 • Đánh giá ngũ hành của bố mẹ với con ( bố là Thủy, mẹ là Kim, con là Thổ ). Xét sự sinh khắc theo ngũ hành của bố mẹ với con : ” ngũ hành của bố với con không tốt, mệnh Thủy của bố khắc với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con rất tốt, do ngũ hành của mẹ là Kim tương sinh với mệnh Thổ của con. Điểm sinh khắc của ngũ hành đạt 2/4.
 • Đánh giá thiên của bố mẹ với con ( thiên can của bố là Bính, Thiên can của mẹ là Canh, thiên can của con là Tân ). Thiên can của bố với con rất tốt, do bố có thiên can là Bính tương sinh với thiên can của con là Tân. Thiên can của mẹ với con chỉ ở mức chấp nhận được, do thiên can của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can của con. Điểm xung hợp của thiên can đạt 1.5/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ( địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Thìn, địa chi của con là Sửu ). Xét theo sự xung hợp của địa chi : ” địa chi của mẹ với con có thể chấp nhận, do địa chi của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với địa chi của con. Địa chi của bố với địa chi của con là rất tốt, do địa chi của bố là Tý tương hợp với địa chi Sửu của con.Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4
 • Tổng điểm đánh giá ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ với con đạt 6/10.

Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì nên?

Mong muốn sinh con năm 2022 :

 • Âm lịch sinh năm Nhâm Dần, nếu sinh năm 2022 con bạn sẽ mang mệnh Kim ( tựa Bạch Kim nghĩa Bạch Kim ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con ( ngũ hành bố là Thủy, ngũ hành mẹ là KIm, ngũ hành con là Kim ). Xét theo sự sinh khắc của ngũ hành : ” Ngũ hành của mẹ với con cùng là mệnh Kim, nên không tương sinh cũng không tương khắc có thể chấp nhận. Ngũ hành của bố với con lại rất tốt, do bố mệnh Thủy tương sinh với Kim của con. Ngũ hành sinh khắc đánh giá điểm đạt 2.5/4.
 • Đánh giá Thiên can của bố mẹ với con ( thiên can của bố là Bính, mẹ là Canh, con là Nhâm ). Xét theo sự xung hợp của Thiên Can : ” Thiên can của mẹ với con có thể chấp nhận được, do thiên can của mẹ không tương khắc với con cũng không tương sinh với con. Thiên can của bố với con lại không được tốt, do thiên can Bính của bố tương khắc với Thiên can Nhâm của con. Điểm xung hợp của thiên can bố mẹ với con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ( địa chi của bố là Tý, địa chi của mje là Thìn, địa chi của con là Dần ). Xét theo sự xung hợp của Địa chi : ” đại chi của mẹ với con có thể chấp nhận, do địa chi của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với địa chi của con. Địa chi của bố với con cũng có thể chấp nhận, do địa chi của bố không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi của con. Địa chi đánh giá theo xung hợp đạt 1/4.
 • Đánh giá tổng thể ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con : 4/10.