Trang chủ Chưa được phân loại Chồng Bính Tý, vợ Nhâm Ngọ nên sinh con năm nào thì...

Chồng Bính Tý, vợ Nhâm Ngọ nên sinh con năm nào thì tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Bính Tý, vợ Nhâm Ngọ nên sinh con năm nào thì tốt?

Chồng Bính Tý, vợ Nhâm Ngọ nên sinh con năm nào thì tốt? Bên cạnh những năm tốt và những năm có thể sinh con, cũng có nhiều năm xấu vợ chồng bạn không nên sinh con. Để tránh được những năm xấu, chọn được những năm tốt cần dựa vào Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ đối với con. Bài viết sau sẽ đánh giá tổng thể các năm từ năm 2018 đến năm 2023.

Chồng Bính Tý, vợ Nhâm Ngọ nên sinh con năm nào thì tốt?

Cách đánh giá năm nào tốt và năm nào xấu để sinh con :

 • Bố sinh năm 1996, âm lịch sinh năm Bính Tý, bố có bản mệnh là Thủy ( theo ngũ hành tựa là Giản hạ Thủy tức nước dưới lạch ).
 • Mẹ sinh năm 2002, âm lịch sinh năm Nhâm Ngọ, mẹ có bản mệnh là Mộc ( theo ngũ hành tựa là Dương liễu Mộc tức Gỗ dương liễu ).
 • Bố sinh năm Bính Tý, mẹ sinh năm Nhâm Ngọ, muốn chọn lựa năm tốt để sinh con. Cần để ý đến Ngũ Hành, Thiên can, Địa của bố mẹ với con. Xem có hợp, tương sinh hay tương khắc để đánh giá. Ngũ hành của bố mẹ với con tương sinh là tốt nhất. Còn Thiên can, Địa chi của cha mẹ với Thiên can Địa chi của con tốt nhất nên hợp.
 • Trong trường hợp sinh con năm xấu : Con không hợp với cha mẹ, gọi là Tiểu Hung. Ngược lại cha mẹ không hợp với con thì gọi là Đại Hung. Trong trường hợp bắt buộc phải sinh con, nên chọn Tiểu hung tránh Đại Hung. Năm sinh con bình thường là bố mẹ không khắc cũng không xung với con. Năm sinh con tốt nhất là bố mẹ tương hợp và tương sinh với con.

Chồng Bính Tý, vợ Nhâm Ngọ nên sinh con năm nào thì tốt?

Muốn sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý  ) :

 • Nếu vợ chồng bạn có ý định sinh con năm Canh Tý. Con bạn theo ngũ hành thuộc mệnh Thổ ( tựa Bích thượng Thổ tức đất trên vách ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con ( bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Mộc, con mệnh Thổ ). Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố với con là không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con cũng không tốt, do mệnh Mộc của mẹ khắc với mệnh Mộc của con. Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ đối với con đạt 0/4.
 • Đánh giá theo Thiên Can của bố mẹ với Thiên Can của con ( bố là Bính, mẹ là Nhâm, con là Canh ). Xét thiên can xung hợp : “ Thiên can của mẹ đối với con chỉ được đánh giá ở mức có thể chấp nhận, do Thiên Can của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với Thiên Can của con. Thiên can của bố với con không tốt, do Thiên can Bính của bố tương khắc với Thiên can Canh của con. Điểm Thiên can của bố mẹ với Thiên can của con đạt 0.5/2.
 • Đánh giá theo Địa chi của bố mẹ với Địa chi của con ( bố là Tý, mẹ là Ngọ, con là Tý ). Xét theo sự xung hợp của Địa chi : “ Địa chi của bố với Địa chi của con chỉ ở mức chấp nhận được, do địa chi của bố không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi của con. Địa chi của mẹ với con là không tốt, do mẹ Địa chi là Ngọ xung khắc với Địa chi của con là Tý. Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 0.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng thể Ngũ hành, Thiên Can, Địa Chi đạt 1/10. Nên năm năm 2020 là năm xấu nếu bạn sinh con. Đây là năm cực xấu, sinh con vào năm này không hề tốt chút nào.

Chồng Bính Tý, vợ Nhâm Ngọ nên sinh con năm nào thì tốt?

Muốn sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Nếu sinh con năm 2021, âm lịch năm Tân Sửu. Con bạn sẽ có bản mệnh là Thổ ( tựa Bích thượng Thổ tức đất trên vách ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con ( bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Mộc, con mệnh Thổ ). Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của mẹ với con không tốt, do mẹ mệnh Mộc khắc với con mệnh Thổ. Ngũ hành của bố với con không tốt, do bố mẹnh Thủy con mệnh Thổ tương khắc với nhau. Đánh giá bằng điểm cho ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 0/4.
 • Đánh giá xung hợp theo Thiên can của bố mẹ đối với con ( Thiên can của bố là Bính, mẹ là Nhâm, con là Tân ). Xét thiên can xung hợp : “ Thiên can của bố với thiên can của con rất tốt, do Thiên can của bố là Bính tương sinh với con là Nhâm. Thiên can của mẹ với con chỉ được đánh giá là chấp nhận được. Do Thiên can của mẹ không tương sinh với thiên can của con, cũng không tương khắc với thiên can của con. Điểm thiên can xung hợp được đánh giá 1.5/2 điểm.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con ( Địa chi của bố là Tý, mẹ là Ngọ, con là Sửu ). Xét địa chi xung hợp : “Địa chi của bố với con là rất tốt, do địa chi của bố là Tý tương sinh với địa chi của con là Sửu. Điểm đánh giá xung hợp địa chi của bố mẹ với con : 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi đạt 4/10. Đây không phải năm tốt để vợ chồng bạn sinh con. Năm 2021 là năm xấu, vợ chồng bạn không nên sinh con.

Chồng Bính Tý, vợ Nhâm Ngọ nên sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ) :

 • Sinh con năm 2022, âm lịch sinh năm Nhâm Dần. Theo ngũ hành con bạn sẽ mang mệnh Kim ( tự Bạch Kim tức bạch kim ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con ( bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Mộc, con mệnh Kim ). Xét ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố với ngũ hành của con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Kim của con. Nhưng, ngũ hành của mẹ với ngũ hành của con lại xấu do mệnh Mộc của mẹ tương khắc với mênh Kim của con. Ngũ hành sinh khắc đánh giá điểm đạt 2/4.
 • Đánh giá Thiên can của bố mẹ với con ( Thiên can của booslaf Bính, mẹ là Nhâm, con là Nhâm ). Xét Thiên can xung hợp : “ Thiên can của mẹ và con đều là Nhâm nên có thể chấp nhận, do Thiên can của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với Thiên can của con. Thiên can của bố với Thiên can của con lại không tốt, do Thiên can Bính của bố tương khắc với thiên can Nhâm của con. Điểm Thiên can đánh giá chỉ đạt 0.5/4.
 • Đánh giá Địa chi của bố mẹ với con ( Địa chi của bố là Tý, mẹ là Ngọ, con là Dần ). Xét theo địa chi xung hợp : “ Địa chi của bố với con chỉ ở mức chấp nhận được do không tương sinh cũng không tương khắc. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Ngọ của mẹ tương hợp với địa chi Dần của con. Điểm đánh giá địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10. Đây cũng không được đánh giá là năm tốt, nhưng đây cũng không phải là năm xấu, vợ chồng bạn có thể sinh con vào năm 2022.

Chồng Bính Tý, vợ Nhâm Ngọ nên sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2023 ( Năm Quý Mão ):

 • Nếu bạn sinh con năm 2023, âm lịch sinh năm Quý Mão. Con bạn sẽ mang mệnh Kim ( tự là Bạch Kim tức Bạch Kim ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với ngũ hành của con ( Bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Mộc, con mệnh Kim ). Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố với ngũ hành của con được đánh giá rất tốt, do bố mệnh Thủy tương sinh với con mệnh Kim. Ngũ hành của mẹ với con lại không tốt, do mệnh Mộc của mẹ tương khắc với mệnh Kim của con. Ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Đánh giá thiên can của bố mẹ với con ( Thiên can của bố là Bính, mẹ là Nhâm, con là Quý ). Xét theo Thiên can xung hợp : “ Thiên can của bố với thiên can của con có thể chấp nhận, do thiên can của bố với con không tương sinh. Cũng không tương khắc với con. Thiên can của mẹ với thiên can của con không chấp nhận, do không tương sinh cũng không tương khắc. Điểm thiên can xung hợp được đánh giá 1/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con ( địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Ngọ, địa chi của con là Mão ). Xét địa chi xung hợp : “ Địa chi của bố với địa chi của con có thể chấp nhận, do không tương sinh cũng không tương khắc. Địa chi của mẹ với con cũng có thể chấp nhận, do không tương khắc cũng không tương sinh. Điểm xung hợp đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng thể Ngũ Hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ đối với con đạt 4/10. Năm nay là năm xấu, vợ chồng bạn không nên sinh con vào năm 2023.

Có lẽ bài viết này đã giúp vợ chồng bạn biết năm nào sinh con tốt, năm nào xấu không nên sinh con. Chúc bạn sinh con được như ý muốn!