Trang chủ Phong Thủy Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt?

Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt?

Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt? Bố mẹ tương sinh tương hợp với con là tốt. Tốt nhất tránh sinh con vào năm mà ngũ hành cha mẹ tương khắc với con, thiên can tương khắc với con, địa chi tương khắc với con. Bài viết  sau sẽ giúp bạn biết nên sinh con năm nào thì tốt, sinh con năm nào thì xấu.

Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt?

Mẹ sinh Bính Tý, bố Kỷ Mão :

 • Bố âm lịch sinh năm Bính Tý ( năm 1996 ), Bính Tý mang mệnh Thủy ( Giản hạ thủy tức nước trong lạch ).
 • Mẹ âm lịch sinh năm Kỷ Mão ( 1999 ), Kỷ Mão mang mệnh Thổ ( Thành đầu Thổ  tức đất đầu thành ).
 • Chồng tuổi Bính Tý, vợ tuổi Kỷ Mão sinh con chọn năm cần dựa trên Thiên can , Địa chi, Ngũ hành của cha mẹ với con cái xem có hợp không? Thiên can, Địa chi của cha mẹ nên hợp với Thiên can, Địa chi của con. Ngũ hành cha mẹ và con nên tương sinh với nhau.
 • Có hai trường hợp không tốt : xấu nhất là cha mẹ không hợp với con được coi là Đại hung, thông thường là con không hợp với cha mẹ được coi là Tiểu hung. Bắt buộc phải lựa chọn nên chọn sinh con phải năm xấu, nên chọn Tiểu Hung tránh Đại Hung. Năm thường không tương khắc với con và không tương sinh với con.

Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tý ) :

 • Âm lịch sinh năm Mậu Tuất ( năm 2018 ), bản mệnh theo ngũ hành là Mộc ( Bình địa Mộc tức gỗ đồng bằng ).
 • Ngũ hành : bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Thổ, con mệnh Mộc. Xét theo ngũ hành sinh khắc : bố mệnh Thủy tương sinh với con mệnh Mộc, theo ngũ hành đánh giá là rất tốt. Mẹ mệnh Thổ tương khắc với con, theo ngũ hành là không tốt. Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá là 2/4.
 • Đánh giá theo thiên can xung hợp : Thiên can của bố là Bính, mẹ là Kỷ, con là Mậu. Thiên can của bố không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can của con, có thể chấp nhận. Thiên can của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can của con, có thể chấm nhận. Tổng điểm đánh giá thiên can xung hợp là 1/2.
 • Địa chi của bố là Tý, on là Tuất, mẹ là Mão.Như vậy đánh giá theo thiên can địa chi xung hợp : địa chi của bố không tương khắc, cũng không tương sinh với thiên can của con, nên có thể chấp nhận. Đánh giá theo thiên can của mẹ lại là rất tốt, do đại chi của mẹ là Mão tương sinh với địa chi của con là Tuất. Tổng điểm địa chi xung hợp là 2.5/4.
 • Xét một cách tổng thể, đánh giá bằng điểm đạt 5.5/10. Năm 2018 bạn có thể sinh con, nhưng chỉ được đánh giá ở mức trung bình.

Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ) :

 • Con bạn sinh năm 2019, âm lịch sinh năm Kỷ Hợi bổn mạng theo ngũ hành là Mộc ( Bình địa Mộc tức gỗ đồng bằng ).
 • Ngũ hành của bố là Thủy, mẹ là Thổ, con là Mộc. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : ngũ hành của mẹ với ngũ hành của con không tốt, do mẹ mệnh  Thổ tương khắc với ngũ hành Mộc của con. Nhưng, ngũ hành của bố lại rất tốt với ngũ hành của con do bố mệnh Thủy tương sinh với con mệnh Mộc. Đánh giá tổng thể ngũ hành sinh khắc bằng điểm đạt 2/4.
 • Thiên can của bố là Bính, mẹ là Kỷ, con là Kỷ. Đánh giá thiên can xung hợp : thiên can của mẹ với con, không tương khắc cũng không tương sinh nên có thể chấp nhận. Thiên can của bố không tương khắc, cũng không tương sinh với con, chấp nhận được. Điểm đánh giá thiên can xung hợp đạt 1/2.
 • Địa chi của bố là Tý, mẹ là Mão, con là Hợi, như vậy đánh giá theo địa chi xung hợp : ” địa chi của mẹ với con rất tốt do địa chi của mẹ là Mão tương hợp với địa chi của con là Hợi. Địa chi của bố với con cũng được đánh giá là rất tốt, do địa chi của bố là Tý tương hợp với địa chi của con là Hợi. Điểm địa chi xung hợp 4/4.
 • Xét một cách toàn diện ngũ hành, Thiên can, Địa chi tổng điểm là 7/10.

Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ) :

 • Vợ chồng bạn có ý định sinh con năm 2020, con bạn sinh năm âm lịch Canh Tý sẽ mang mệnh Thổ ( Bích thượng Thổ tức Đất trên vách ).
 • Bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Thổ, con mệnh Thổ, xét theo ngũ hành sinh khắc : ” Ngũ hành của mẹ với con có thể chấp nhận được, do không tương khắc, không tương sinh với con. Ngũ hành của bố với con lại không được tốt, do bố mệnh Thủy tương khắc với con mệnh Thổ.  Ngũ hành sinh khắc đánh giá điểm chỉ đạt 0.5/4.
 • Thiên can của bố là Bính, mẹ là Kỷ, con là Canh, xét theo thiên  can xung hợp : Thiên can của bố với con không tốt, do bố thiên can là Bính khắc với thiên can của con là Canh. Thiên can của mẹ và con có thể chấp nhận được, do thiên can của mẹ và con không tương khắc cũng không tương sinh. Điểm tổng đánh giá thiên can xung hợp chỉ đạt 0.5/2.
 • Địa chi của bố là Tý, mẹ là Mão, con là Tý, xét theo địa chi xung hợp : địa chi của bố với con không tương khắc cũng không tương sinh, đánh giá có thể chấp nhận được. Địa chi của mẹ với con cũng có thể chấp nhận do địa chi không tương khắc cũng không tương sinh với con. Điểm đánh giá địa chi xung hợp 1/4.
 • Đánh giá ngũ hành, thiên can, địa chi theo điểm được 2/10.

Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Âm lịch sinh năm Tân Sửu ( năm 2021 ), theo ngũ hành bổn mạng mệnh Thổ ( Bích thượng Thổ tức Đất trên vách ).
 • Ngũ hành của bố là Thủy, mẹ là Thổ, con là Thổ. Xét theo ngũ hành sinh khắc : bổn mạng của mẹ và con cùng là Thổ nên không tương sinh cũng không tương khắc, có thể chấp nhận. Nhưng, ngũ hành của bố tương khắc với ngũ hành của con là Thổ, không tốt chút nào. Điểm đánh giá cho ngũ hành sinh khắc chỉ đạt 0.5/4.
 • Đánh giá thiên can của bố là Bính, mẹ là Kỷ, con là Tân : Thiên can của mẹ không tương khắc, không tương sinh với thiên can của con, có thể chấp nhận được. Thiên can của bố với con lại được đánh giá rất tốt, do thiên can của bố là Bính tương sinh với thiên can của con là Tân. Điểm thiên can đạt 1.5/2.
 • Địa chi của mẹ là Mão, bố là Tý, con là Sửu, xét theo địa chi xung hợp : “Đại chi của mẹ không tương khắc, không tương sinh với con, có thể chấp nhận được. Địa chi của bố với con lại là rất tốt, do địa chi của bố là Tý tương hợp với địa chi của con là Sửu. Điểm địa chi xung hợp được đánh giá 2.5/4.
 • Nhìn một cách tổng quát ngũ hành, thiên can, địa chi đạt 4.5/10. Như vậy là dưới mức trung bình, không tốt. Đây là năm không phù hợp để vợ chồng bạn sinh con.

Chồng Bính Tý vợ Kỷ Mão sinh con năm nào thì tốt?

Sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ) :

 • Con bạn sinh âm lịch năm Nhâm Dần, bản mệnh Kim – Bạch Kim.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Thổ, con mệnh Kim. Ngũ hành của bố và con rất tốt, bố mệnh Thủy tương sinh với ngũ hành của con mệnh Kim. Ngũ hành của mẹ và con cũng rất tốt, ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với ngũ hành của con là Kim. Điểm 4/4 cho ngũ hành sinh khắc.
 • Thiên can của bố là Bính, mẹ là Kỷ, con là Nhâm. Đánh giá thiên can xung hợp : Thiên can của mẹ và con chấp nhận được, do thiên can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với thiên can của con. Thiên can của bố và con lại không tốt, do thiên can của bố là Bính khắc với thiên can của con là Nhâm. Điểm thiên xung hợp chỉ được 0.5/2.
 • Địa chỉ của bố là Tý, địa chỉ của mẹ là Tý, còn là Dần. Địa chỉ của bố không tương khắc, không tương sinh với địa chỉ của con, có thể chấp nhận được. Địa chỉ của mẹ với con cũng có thể chấp nhận được. Điểm đánh giá 1/4.
 • Đánh giá tổng điểm ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ với con đạt 5.5/10. Năm 2022 cũng có thể là năm mà vợ chồng bạn có thể sinh con.

Từ năm 2018 đến năm 2022, năm tốt nhất để vợ chồng bạn sinh con là năm 2019. Những năm có thể sinh con, đánh giá ở mức trung bình là năm 2018, năm 2022. Năm xấu mà bạn không nên sinh con là năm 2019, năm 2021. Trong 4 năm tới, nếu vợ chồng bạn có dự định sinh con thì nên cân nhắc chọn năm tốt để sinh con. Tránh sinh con vào năm xấu là tốt nhất. Chúc vợ chồng bạn sinh con như ý!