Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì...

Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì tốt?

0
Chia sẻ

Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì tốt?

Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì tốt? Đó là điều vợ chồng bạn đang băn khoăn. Bài viết sau sẽ giúp vợ chồng bạn đánh giá một cách chính xác nhất. Từ yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con để đưa ra kết luận chi tiết.

Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2018 ( năm Mậu Tuất ) :

 • Sinh con năm 2018 ( âm lịch Mậu Tuất ). Con bạn sẽ mang mệnh Mộc, theo ngũ hành là Bình Địa Mộc tức gỗ đồng bằng.
 • Ngũ hành : Bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Hỏa, con mệnh Mộc. Xét theo ngũ hành sinh hợp : “Ngũ hành của bố với con là tương sinh với nhau, nên được đánh giá rất tốt. Ngũ hành của mẹ với con cũng được đánh giá rất tốt, do mệnh Hỏa của mẹ tương sinh với mệnh Mộc của con. Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên can : Thiên can của bố là Bính, Thiên can của con là Mậu, Thiên can của mẹ là Ất. Xét xung hợp thiên can :  “Thiên can Bính của bố với thiên can Mậu của con có thể tạm chấp nhận, do không tương sinh cũng không tương khắc giữa hai Thiên can. Thiên can Ất của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên Mậu của con.” Điểm xung hợp của thiên can đạt 1/2.
 • Địa chi : địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Tuất địa chi của mẹ là Hợi. Xét địa chi xung hợp : ” Địa chi của bố mẹ  với con không tương sinh cũng không tương khắc. Nên đánh giá chung là có thể chấp nhận được.” Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát về Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 6/10. Như vậy, năm 2018 cũng là năm tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2019 ( năm Kỷ Hợi ):

 • Con bạn sinh năm âm lịch Kỷ Hợi, theo ngũ hành thì con bạn mang mệnh Mộc ( Bình địa Mộc tức gỗ đồng bằng ).
 • Ngũ hành : Bố là Thủy, mẹ là Hỏa, con là Mộc. Xét theo ngũ hành sinh khắc : “Mệnh của mẹ với mệnh của con được đánh giá rất tốt, do mệnh Hỏa của mẹ tương sinh với mệnh Mộc của con. Mệnh của bố với mệnh của con được đánh giá rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Mộc của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên can : Thiên can của bố là Bính, Thiên can của con là Kỷ, Thiên can của mẹ là Ất. Xét theo thiên can xung hợp : “Thiên can của bố không được tương sinh với thiên can của con, thiên can Bính của bố cũng không tương khắc với thiên can của con. Nên được đánh giá là tạm chấp nhận. Thiên can can Ất của mẹ lại tương khắc với thiên can Kỷ của con, nên được đánh giá không tốt.” Điểm đánh giá thiên can xung hợp đạt 0.5/2.
 • Địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Hợi, địa chi của mẹ là Hợi. Xét sự xung hợp địa chi : ” Địa chi của mẹ với địa chi của con có thể chấp nhận được. Do địa chi của mẹ không tương sinh, nhưng cũng không bị tương khắc với địa chi của con. Địa chi của bố với con lại được đánh giá rất tốt. Do địa chi Tý của bố tương sinh với địa chi Hợi của con. Điểm xung hợp địa chi đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 7/10. Đây là năm tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Canh Tý, con bạn sẽ mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành là bích thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Ngũ hành : Ngũ hành của mẹ là Hỏa, ngũ hành của bố là Thủy, Ngũ hành của con là Thổ. Xét theo ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của mẹ với ngũ hành của con rất tốt, do mệnh Hỏa của mẹ tương sinh với mệnh Thổ của con.  Nhưng, ngũ hành của bố với con lại không tốt do mệnh Thủy của Bố tương khắc với mệnh Thổ của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 2/4.
 • Thiên can : Thiên can của bố là Bính, Thiên can của mẹ là Ất, Thiên can của con là Canh. Xét theo Thiên can xung hợp : “Thiên can của bố và con không tốt, do thiên can Bính của bố tương khắc với thiên can Canh của con. Thiên can của mẹ và con rất tốt, do thiên can Ất tương sinh với thiên can Canh. Điểm thiên can xung hợp đạt 1/2.
 • Địa chi : Địa chi của bố là Tý,địa chi của mẹ là Hợi, địa chi của con là Tý. Xét theo thiên can xung hợp : “Địa chi của mẹ với địa chi của con rất tốt, vì Địa chi của Mẹ là Hợi tương hợp với địa chi Tý của con. Địa chi của bố và con chỉ được đánh giá chấp nhận được, do không được tương sinh cũng không bị tương khắc với nhau. Điểm địa chi xung hợp đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi đạt 5.5/10.

Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Con của bạn sinh năm âm lịch Tân Sửu, theo ngũ hành con bạn mang mệnh Thổ tự là Bích Thượng Thổ tức đất trên vách.
 • Ngũ hành : Ngũ hành của bố là Thủy, ngũ hành của mẹ là Hỏa, ngũ hành của con là Thổ. Xét ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố và con được đánh giá không tốt, do ngũ hành mệnh Thủy của bố tương khắc với ngũ hành mệnh Thổ của con. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá rất tốt, do mệnh Hỏa của mẹ tương sinh với ngũ hành mệnh Thổ của con. Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 2/4.
 • Thiên can : Thiên can của bố là Bính, Thiên can của mẹ là Ất, Thiên can của con là Tân. Xét thiên can xung hợp : “Thiên can của bố và con là rất tốt, do thiên can Bính của bố tương sinh với thiên can Tân của con. Thiên can của mẹ với con lại không tốt, do thiên can Ất của mẹ tương khắc với thiên can Tân của con.” Điểm thiên can xung hợp được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chi : Địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Hợi, Địa chi của con là Sửu. Xét sự xung hợp địa chi : “Địa chi của bố và con rất tốt, do địa chi của  Tý của bố tương sinh với địa chi Sửu của con. Địa chi của mẹ và con thì chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, do địa chi của bố và con không tương sinh cũng không bị tương khắc” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 5.5/10.

Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì tốt?

Mong muốn sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch là năm Nhâm Dần, con bạn sẽ mang mệnh Kim, theo ngũ hành là Bạch Kim.
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : Ngũ hành của bố là Thủy, ngũ hành của mẹ là Hỏa, ngũ hành của con là Kim. Xét theo ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố và con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ và con không tốt, do mệnh Hỏa của mẹ tương khắc với mệnh Kim của con. Điểm ngũ hành sinh khắc được đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : “Thiên can của bố với con không tốt, do thiên can Bính của bố tương khắc với thiên can Nhâm của con. Thiên can của mẹ và con có thể chấp nhận được, do thiên can của mẹ không được tương sinh với thiên can của con. Nhưng cũng không bị tương khắc với thiên can của con. Nên thiên can của mẹ với con có thể chấp nhận được.” Điểm xung hợp của thiên can được đánh giá đạt 0.5/2.
 • Địa chi : mẹ là Tý, con là Dần, mẹ là Hợi. Xét địa chi xung hợp : “Địa chi bố và con được đánh giá có thể chấp nhận, do địa chi của bố không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi của con. Địa chi của mẹ và địa chi của con rất tốt, do địa chi Hợi của mẹ tương hợp với địa chi Dần của con.” Điểm địa chi xung hợp được đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10. Như vậy, đây là năm vợ chồng bạn có thể sinh con.

Chồng Bính Tý vợ Ất Hợi nên sinh con năm nào thì tốt?

Dự định sinh con năm 2023 ( năm Quý Mão ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch Quý Mão, con bạn sẽ mang mệnh Kim, theo ngũ hành tự là Bạch Kim.
 • Ngũ hành của bố là Thủy tương sinh với ngũ hành mệnh Thủy của con, như vậy là rất tốt. Ngũ hành mẹ với con lại không tốt, do mệnh Hỏa tương khắc với mệnh Kim của con. Điểm ngũ hành sinh khắc đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên can của bố với thiên can của con có thể chấp nhận được, do thiên can Bính của bố dù không được tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc với thiên can Quý của con. Thiên can của mẹ không được tương sinh với thiên can của con, cũng không bị tương khắc với thiên can của con. Nên thiên can của bố và con được đánh giá chấp nhận được. Thiên can của mẹ với con cũng được đánh giá có thể chấp nhận, do không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can của con. Điểm thiên can được đánh giá đạt 1/2.
 • Địa chỉ : địa chỉ của bố là Tý, địa chỉ của con là Mão, địa chỉ của mẹ là Hợi. Xét địa chỉ xứng hợp : “Đại chỉ của bố và con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, do không tương sinh nhưng cũng không bị tương khắc. Địa chỉ của mẹ với địa chỉ của con lại được đánh giá rất tốt, do địa chi Hợi của mẹ tương hợp với địa chỉ Mão của con. Điểm xung hợp địa chỉ đánh giá đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát, điểm đạt 5.5/10.