Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Chồng Bính tý vợ Giáp Thân nên sinh con năm nào?

Chồng Bính tý vợ Giáp Thân nên sinh con năm nào?

0
Chia sẻ

Chồng Bính tý vợ Giáp Thân nên sinh con năm nào?

Chồng Bính tý vợ Giáp Thân nên sinh con năm nào? Có lẽ đó là vấn đề mà vợ chồng bạn đang thắc mắc. Không biết sinh con năm nào thì tốt, sinh con năm nào thì xấu? Bạn sẽ cần dựa vào nhiều yếu tố : sự sinh khắc của ngũ hành, xung hợp của Thiên can, xung hợp của địa chi. Sau đó tổng hợp lại mới đưa ra được kết luận, năm đó bạn nên sinh con hay không? Bài viết sau sẽ giúp bạn đánh giá một cách chi tiết các năm.

Chồng Bính tý vợ Giáp Thân nên sinh con năm nào?

Cách chọn năm sinh con :

 • Bố sinh năm âm lịch Bính Tý ( năm 2016 ), bố mệnh Thủy. Theo ngũ hành tức Giản Hạ Thủy là nước dưới lạch.
 • Mẹ sinh năm Giáp Thân ( năm 2004 ), mẹ mệnh Thủy. Theo ngũ hành tức Tuyền trung thủy là nước trong khe.
 • Chồng Bính Tý, vợ Giáp Thân muốn chọn năm để sinh con. Bạn cần lưu ý đến các yếu tố Ngũ Hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con. Ngũ hành đánh giá theo sinh khắc, Thiên can đánh giá theo xung hợp, Địa chi đánh giá theo xung hợp. Sau đó mới có thể đánh giá một cách tổng quát, để biết năm đó là năm tốt hay năm xấu?
 • Tốt nhất là bố mẹ tương sinh hoặc tương hợp với con.
 • Năm xấu thông thường : con không hợp với cha mẹ là Tiểu hung. Bố mẹ không hợp với con là Đại hung. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, nên chọn tiểu hung tránh đại hung.
 • Năm sinh bình thường, không tốt không xấu : không xung và không khắc với con.Sinh con năm 2022 ( năm Nhâm Dần ) có tốt không?
 • Âm lịch sinh năm Nhâm Dần, con bạn sẽ mang mệnh Kim. Theo ngũ hành là Kim ( Bạch Kim ).
 • Ngũ hành của bố mẹ với con : bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Thủy, con mệnh Kim. Xét theo ngũ hành sinh khắc : ” Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với ngũ hành của con được đánh giá rất tốt, do mệnh Thủy của mẹ tương sinh với mệnh Kim của con.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 4/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : Bố là Bính, mẹ là Giáp, con là Nhâm. Xét thiên can xung hợp : “Thiên can Bính của bố tương khắc với thiên can Nhâm của con, nên không tốt. Thiên can Giáp của mẹ không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can Nhâm của con, nên thiên can của mẹ với con cũng có thể chấp nhận”. Xung hợp thiên can được đánh giá 0.5/2.
 • Địa chi của bố mẹ và con : bố là Tý, mẹ là  Thân, con là Dần. Xét theo sự xung hợp của địa chi : ” Địa chi của bố và con có thể chấp nhận được, do địa chi của bố không tương sinh cũng không tương khắc với con. Địa chi Thân của mẹ xung khắc với đại chi Dần của con, nên được đánh giá không tốt. Điểm xung hợp được đánh giá đạt 0.5/4.
 • Đánh giá tổng hợp Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 5/10. Đây là năm vợ chồng có thể sinh con.

Chồng Bính tý vợ Giáp Thân nên sinh con năm nào?

Sinh con năm 2023 ( năm quý mão ) có tốt không?

 • Sinh con năm Quý Mão âm lịch, con bạn sẽ mang mệnh Kim ( theo ngũ hành là Bạch Kim ).
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : Bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Thủy, con mệnh Kim. Xét theo ngũ hành sinh khắc : “Ngũ hành của bố với ngũ hành của con rất tốt, do mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Kim của con. Ngũ hành của mẹ với con được đánh giá rất tốt, do mệnh Thủy của mẹ tương sinh với mệnh Kim của con. Ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên can của bố mẹ với con : Thiên can của bố là Bính, Thiên can của mẹ là Giáp, Thiên can của con là Quý. Xét thiên can xung hợp : “Thiên can của bố với Thiên can của con có thể chấp nhận được, do thiên can của bố không tương khắc cũng không tương sinh với thiên can của con. Thiên can của mẹ không tương khắc, không tương sinh với thiên can của con, nên cũng chỉ đánh giá tạm chấp nhận. Điểm đánh giá thiên can của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ và con : Bố là Tý, mẹ là Thân, con là Mão. Xét sự xung hợp địa chi : ” Địa chi của bố không tương khắc, không tương sinh với con, nên cũng có thể chấp nhận được. Địa chi của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với con, dù không được đánh giá là tốt. Nhưng vẫn có thể chấp nhận được, điểm đánh giá xung hợp đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 6/10. Đây là năm vợ chồng bạn có thể sinh con.

Chồng Bính tý vợ Giáp Thân nên sinh con năm nào?

Mong muốn sinh con năm 2024 ( năm Giáp Thìn ):

 • Năm 2024, sinh con âm lịch năm Giáp Thìn. Con bạn sẽ mang mệnh Hỏa. Theo ngũ hành mệnh hỏa của con bạn là Phú đăng hỏa tức lửa đèn.
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : Bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Thủy, con mệnh Hỏa. Xét  sự xung hợp của ngũ hành : ” Ngũ hành của bố mẹ với con được đánh giá không tốt. Do bố mẹ mệnh thủy tương khắc với mệnh Hỏa của con.” Điểm ngũ hành được đánh giá đạt 0/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : Mẹ là Giáp, con là Giáp, Bố là Bính. Xét xung hợp thiên can : ” Thiên can Bính với thiên can Giáp của con, không tương sinh cũng không tương khắc. Nên đánh giá có thể chấp nhận được. Thiên can của mẹ và con đều là Giáp nên không tương khắc cũng không tương sinh với nhau.” Điểm Thiên can xung hợp đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ và con : Bố là Tý, mẹ là Thân, con là Thìn. Xét sự xung hợp địa chi : “Địa chi Tý của bố tương sinh với Thìn của con, nên được đánh giá là rất tốt. Địa chi của mẹ và con cũng được đánh giá rất tốt, do địa chi của mẹ tương hợp với địa chi của con.” Điểm địa chi đạt 4/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 5/10. Như vậy, đây cũng có thể là năm vợ chồng bạn sinh con.

Chồng Bính tý vợ Giáp Thân nên sinh con năm nào?

Muốn sinh con năm 2025 ( năm Ất Tỵ ):

 • Con bạn sinh năm âm lịch Ất Tỵ ( 2025 ), con bạn mang mệnh Hỏa. Theo ngũ hành, mệnh Hỏa của con bạn là Phú đăng Hỏa tức lửa đèn.
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : Mẹ mệnh Thủy, con mệnh Hỏa, bố mệnh Thủy. Xét ngũ hành sinh hợp : “Ngũ hành của bố mẹ đều là Thủy tương khắc với ngũ hành của con là Hỏa. Nên được đánh giá không tốt.” Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 0/4.
 • Dựa vào thiên can của bố mẹ và con để đánh giá : bố là Bính, mẹ là Giáp, con là Ất. Xét sự xung hợp của thiên can :” Thiên can của bố với con chấp nhận được, do không tương khắc cũng không tương sinh với con. Thiên can của mẹ cũng tương tự.” Nên điểm thiên can đạt 1/2.
 • Địa chi của bố mẹ với con : Bố là Tý, con là Tỵ, mẹ là Thân. Xét theo địa chi xung hợp : ” Địa chi của bố với con chỉ được đánh giá ở mức bình thường, vì địa chi của bố và con không tương sinh không tương khắc với nhau. Địa chi của mẹ với con rất tốt, do địa chi Thân của mẹ tương hợp với địa chi Tỵ của con.” Điểm địa chi xung hợp đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát về Ngũ hành, Thiên can, Địa chi đạt tổng điểm là 3.5/10.

Chồng Bính tý vợ Giáp Thân nên sinh con năm nào?

Dự đinh năm 2026 ( năm Bính Ngọ ) sinh con :

 • Con bạn sinh năm âm lịch Bính Ngọ. Theo ngũ hành mang mệnh Thủy, tự là Thiên hà Thủy tức nước trên trời.
 • Ngũ hành : bố là Thủy, mẹ là Thủy, con là Thủy. Xét theo ngũ hành sinh khắc ” Ngũ hành của bố mẹ đều là Thủy không tương sinh cũng không tương khắc với mệnh Thủy của con. Nên được đánh giá là có thể chấp nhận được.” Điểm ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 1/4.
 • Thiên can : bố là Bính, con là Bính, mẹ là Giáp. Đánh giá xung hợp Thiên can của bố mẹ với con : “Thiên can của bố với Thiên can của con đều là Bính, không tương sinh cũng không tương khắc nên có thể chấp nhận. Thiên can của mẹ là Giáp không tương sinh cũng không tương khắc với Thiên can Bính của con, nên cũng có thể chấp nhận.: Điểm thiên can xung khắc của bố mẹ với con đạt 1/2.
 • Địa chi : bố là Tý, mẹ là Thân, con là Ngọ. Xét xung hợp của địa chi : ” Địa chi của bố và địa chi của con không tốt, do địa chi Tý của bố tương khắc với địa chi Ngọ của con. Địa chi của mẹ và con thì có thể chấp nhận được. Do địa chi Thân của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi Ngọ của con. Điểm địa chi của bố mẹ với con đạt 0.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/10. Đây là năm xấu, vợ chồng bạn không nên sinh con năm 2026.