Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt?

9166
0
SHARE

Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt?

Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt? Khi bố sinh năm 1996, bố tuổi Bính Tý. Mẹ cũng sinh năm 1996, mẹ tuổi Bính Tý. Lựa chọn năm phù hợp để sinh con khi cha mẹ cùng tuổi Bính Tý. Mọi thông tin chấm điểm đẹp xấu khi sinh con từng năm sẽ được cung cấp cho bạn ngay sau đây.

Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt?

Để lựa chọn năm sinh phù hợp cho chồng Bính Tý, vợ Bính Tý :

 • Để lựa chọn được năm sinh phù hợp cho hai vợ chồng cùng tuổi Bính Tý. Bạn cần lưu ý đến Thiên can, Địa chi, cùng các yếu tố ngũ hành của cả cha và mẹ có phù hợp với con không? Tốt nhất là cha mẹ có ngũ hành tương sinh với con. Thiên can địa chi của con hợp với của cha mẹ như vậy sẽ tốt.
 • Có hai trường hợp xấu, nếu con không hợp với cha mẹ chỉ là Tiểu Hung. Nhưng nếu ngược lại cha mẹ không hợp với con như vậy cực kỳ xấu, như vậy gọi là Đại hung. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, nên chọn tiểu hung, cần phải tuyệt đối tránh đại hung.
 • Đánh giá cao nhất là tương sinh với con, nếu không chí ít nên là tương hợp với con.

Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con vào năm 2018:

 • Năm 2018, năm Mậu Tuất theo ngũ hành mạng Mộc. Người sinh năm 2018 theo ngũ hành được gọi là BÌnh địa Mộc ( tức gỗ đồng bằng ).
 • Ngũ hành sinh khắc đánh giá điểm là 4/4. Do mẹ mệnh Thủy, sinh con mệnh Mộc theo ngũ hành Thủy tương sinh Mộc như vậy là rất tốt. Đồng thời, bố cũng mang mệnh Thủy, con sinh mệnh Mộc. Theo ngũ hành Thủy tương sinh với Mộc như vậy cũng rất tốt.
 • Thiên can xung hợp : Thiên can của cả bố và mẹ là Bính, của con là Mậu. Mẹ không tương khắc với can của con, thiên can của mẹ cũng không tương sinh với thiên can của con được đánh giá là chấp nhận được. Tương tự như của mẹ, thiên can của bố không tương khắc với thiên can của của con, cũng không tương sinh với thiên can của con, được coi là chấp nhận được. Không xấu, cũng không tốt, nên điểm thiên can xung hợp là 1/2.
 • Địa chi xung hợp của bố mẹ tuổi BÍnh  và con. Địa chi của bố mẹ là Tý, con là Tuất. Như vậy cả bố và mẹ không tương khắc với địa chi của con, cũng không tương sinh với địa chi của con. Đánh giá điểm địa chi xung hợp được 1/4.
 • Đánh giá tổng thể, nếu bố mẹ sinh năm Bính Tý để con năm Mậu Tuất ( tức năm 2018 ) sẽ được 6/10 điểm.

Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con năm 2019 :

 • Năm 2019 là năm Kỷ Hợi, con sinh năm Kỷ Hợi sẽ mang mệnh Mộc ( bình địa Mộc tức gỗ đồng bằng ).
 • Theo ngũ hành sinh khắc : Bố mẹ sinh năm Bính Tý mang mệnh Thủy, sinh con năm 2019 Kỷ Hợi mang mệnh Mộc. Theo ngũ hành Thủy tương sinh với Mộc, tức rất tốt. Điểm ngũ hành xung khắc được đánh giá 4/4.
 • Thiên can xung hợp : Với bố mẹ có thiên can đều là Bính, sinh con có thiên can là Kỷ. Đánh giá về thiên can thì thiên can của cả bố và mẹ đều không tương khắc với thiên can của con, cũng không tương sinh với thiên can của con. Đánh giá là có thể chấp nhận. Điểm thiên can xung hợp 1/2.
 • Địa chi xung hợp : Bố mẹ có địa chi đều là Tý, con là Hợi. Địa chi của mẹ là Tý tương hợp với địa chi Hợi của con, rất tốt. Bố có địa chi là Tý, tương hợp với địa chi của con là Hợi. Đánh giá theo địa chi xung hợp của cả bố và mẹ với con đều là rất tốt. Điểm địa chi xung hợp được đánh giá là 4/4.
 • Bố mẹ cùng tuổi Bính Tý, sinh con ra năm 2019 Kỷ Hợi sẽ có tổng điểm là 9/10. Đây được đánh giá là năm tốt để bạn sinh con.

Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con năm 2020 :

 • Nếu sinh con năm 2020, con sẽ sinh vào năm Canh Tý. Theo ngũ hành con bạn sẽ mang mệnh Thổ ( Bích thượng Thổ, tức đất trên vách ).
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : Nếu con của bố mẹ tuổi Bính Tý sinh năm 2020 tức tuổi Canh Tý như vậy là không tốt chút nào ( đánh giá theo phương diện ngũ hành ). Cả bố và mẹ đều mang mệnh Thủy, con mệnh Thổ. Theo ngũ hành Thủy khắc Thổ, như vậy là không tốt. Đánh giá điểm ngũ hành xung khắc 0/4, quá xấu.
 • Đánh giá về Thiên can xung hợp : Thiên can của con sinh tuổi Canh Tý là Canh, bố mẹ cùng tuổi Bính Tý thiên can là Bính. Xét về thiên can của cả bố và mẹ là Bính tương khắc với Canh của con. Như vậy là không hề tốt chút nào, xét theo thiên can xung hợp. Điểm đánh giá của thiên can xung hợp là 0/2.
 • Địa chi xung hợp : địa chi của bố mẹ là Tý, con cũng là tý. Như vậy, địa chi của cả bố và mẹ không tương khắc với con, cũng không tương sinh với con. Được coi là tạm chấp nhận được.
 • Tổng kết lại, nếu bố mẹ sinh năm Bính Tý sinh con năm Canh tý tức năm 2020 là cực kỳ xấu. Điểm đánh giá tổng thể chỉ được 1/10.

Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con năm 2021 :

 • Bố mẹ Bính Tý có ý định sinh con năm 2021. Con bạn sinh sẽ vào năm âm lịch Tân Sửu. Theo ngũ hành mang mệnh Thổ, tức Bích thượng Thổ nghĩa là đất trên vách.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc của bố mẹ Bính Tý với con sinh năm Tân Sửu. Bố mẹ mang mệnh Thủy, con mang mệnh Thổ. Xét theo ngũ hành, Thủy khắc Thổ, tức bản mệnh của cả Bố và mẹ khắc với con. Như vậy là không hề tốt chút nào. Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc được 0/4.
 • Đánh giá theo Thiên Can xung hợp. Con sinh năm Tân Sửu, thiên can của con là Tân. Bố mẹ sinh năm Bính Tý, thiên can của bố mẹ là Bính. Như vậy, cả bố và mẹ là Bính tương sinh với Tân của con, rất tốt. Nên được đánh giá 2/2.
 • Xét về địa chi : Bố mẹ Bính Tý có địa chi là Tý, còn con là Sửu. Địa chi của cả bố và mẹ là Tý nên tương hợp với Sửu của con, rất tốt. Đánh giá điểm theo địa chi xung hợp được 4/4.
 • Tổng điểm đánh giá bố mẹ Bính Tý sinh con năm Tân Sửu ( tức năm 2021 ) là bình thường, có thể chấp nhận được.

Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con năm 2022 :

 • Bố mẹ tuổi Bính Tý có ý định sinh con năm 2022. Lúc này con bạn sinh ra sẽ vào năm âm lịch Nhâm Dần. Bổn mạng của con bạn là mệnh Kim – Bạch Kim.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc :  Con mạng Kim, bố mẹ mạng Thủy. Đánh giá theo ngũ hành Thủy sinh với Kim của con là rất tốt. Cả bố và mẹ đều tương sinh với con. Nên được đánh giá theo ngũ hành sinh khắc 4/4.
 • Thiên can xung hợp : Thiên can của bố mẹ là Bính, còn con là Nhâm. Như vậy thiên can của bố và mẹ là Bính đều xung khắc với thiên can Nhâm của con. Điều này hoàn toàn không hề tốt. Nên điểm đánh giá về thiên can sẽ là 0/2.
 • Xét về địa chỉ xung hợp : Bố mẹ đều có địa chi là Tý, còn có địa chi là Dần. Địa chi của cả bố và mẹ đều không tương khắc với con, nhưng cũng không hề tương sinh. Nên được đánh giá vẫn có thể chấp nhận.
 • Xét trên phương diện tổng thể chỉ được 5/10. Vẫn có thể sinh con năm 2022.

Chồng Bính Tý vợ Bính Tý sinh con năm nào thì tốt?

Ý định sinh con năm 2023 :

 • Nếu bạn sinh con năm 2023, bố mẹ Bính Tý sẽ có con sinh năm âm lịch Quý Mão. Con bạn theo ngũ hành sẽ mang mệnh Kim – Bạch Kim.
 • Đánh giá theo ngũ hành sinh khắc : khi bố mẹ đều mang mệnh Thủy, con sinh ra mang mệnh Kim. Ngũ hành của cả bố và mẹ đều tương sinh với Kim của con. Như vậy là rất tốt, nên được đánh giá 4/4 cho ngũ hành sinh khắc.
 • Xét về thiên can xung hợp : khi cả bố và mẹ đều có thiên can là Bính, con sinh năm Quý Mão có thiên can là quý. Xét về thiên can xung hợp thì thiên can của cả bố và mẹ đều không tương khắc với con, cũng không hề tương sinh với con. Như vậy có thể chấp nhận được, nên được đánh giá điểm thiên can 1/2.
 • Xét theo địa chi xung hợp : địa chi của cả bố và mẹ là Tý, địa chi của con là Mão. Địa chi của cả bố và mẹ đều không tương khắc với con, cũng không hề tương sinh với con. Nên điểm địa chi chỉ được đánh giá 1/4
 • Kết luận tổng điểm đánh giá của bố mẹ Bính Tý sinh con năm Quý Mão được 6/10 điểm. Bạn cũng có thể sinh con năm Quý Mão nhưng chỉ được đánh giá ở mức trung bình.

Có lẽ bài viết trên đây đã giúp bạn biết mình nên sinh con năm nào thì tốt. Chúc vợ chồng bạn sinh con được vào năm tốt!

 

 

SHARE
Previous articleThác nước phong thủy cần bố trí như thế nào?
Next articleCách làm món bánh củ sắn chiên mè thơm ngon đúng điệu
Tử Vi, hay Tử Vi Đẩu Số, là một bộ môn huyền học được dùng với các công năng chính như: luận đoán về tính cách, hoàn cảnh, dự đoán về các " vận hạn" trong cuộc đời của một người đồng thời nghiên cứu tương tác của một người với các sự kiện, nhân sự.... Tử vi được xây dựng trên cơ sở chính của thuyết thiên văn: Cái Thiên, Hỗn Thiên, Tuyên Dạ và triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi. Lá số tử vi bao gồm 12 cung chức , 01 cung an Thân và khoảng 108 sao và được lập thành căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính và lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Tử vi là tên một loài hoa màu tím.. Từ ngàn xưa Khoa Chiêm tinh Tướng mệnh Đông phương thường dùng loại hoa màu tím này để chiêm bốc. Tuy xuất phát từ Trung Quốc, nhưng khi du nhập vào Việt Nam, nó trở thành môn học được ưa chuộng nhất. Dần dần, Tử Vi Việt Nam có thêm những dị biệt so với Tử Vi nguyên thủy của Trung Quốc. Những dị biệt giữa Tử Vi Việt Nam và Trung Quốc bao gồm: Cách an mệnh của Tử Vi Việt Nam bắt đầu từ cung Dần, trong khi một số phái tử vi Trung quốc bắt đầu từ cung Tý. Cách tính tuế hạn của Tử Vi Việt Nam tùy thuộc vào chi của tuổi người xem, trong khi tuế hạn của Trung quốc cố định. Lá số tử vi được trình bày trên Thiên bàn, địa bàn. Thiên Bàn ở giữa, chung quanh là Địa Bàn với 12 cung. Muốn lập thành một lá số Tử vi cần phải hội đủ 4 yếu tố là giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính. Cách lập thành lá số Tử vi có nguyên tắc, trình tự được chỉ dẫn khá rõ ràng, nhưng về phương cách giải đoán thì còn phải tùy theo trình độ, cơ duyên và kinh nghiệm... của người giải đoán. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập viên, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn đọc những bài viết về chủ đề tử vi hay và ý nghĩa nhất. Thông tin về tử vi 12 con giáp, vận mệnh theo ngày, tháng, năm sinh, thông tin về hướng xuất hành, về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp,... , tất cả đều được chúng tôi truyền tải đến bạn đọc một cách khái quát và chi tiết nhất. Đồng thời, văn phong gọn gàng, súc tích, ý nghĩa, câu từ trau chuốt,... là những yếu tố mà chúng tôi hướng đến. Mặt khác, các bài viết đều được kiểm duyệt bởi đội ngũ lành nghề trước khi xuất bản. Chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng quý độc giả một cách hoàn hảo. Chúc bạn đọc thành công trong cuộc sống!