Trang chủ Ngày Lễ Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946

Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử 6/1/1946

0
Chia sẻ

Chúng ta là người dân Việt Nam vậy có ai biết về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta diễn ra vào thời gian nào không? Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ đó là ngày 6/1/1946 đúng không, tuy nhiên bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử có lẽ sẽ gây khó khăn đối với mọi người đúng không bởi vì nó có quá nhiều mốc thời gian khiến chúng ta không nhớ nổi. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau ôn lại lịch sử nhé.
Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử 2/9/1945, nước ta trở thành một nước có nền dân chủ độc lập tự do, chính phủ lâm thời Việt Nam được thành lập là cơ quan điều hành nhà nước cao nhất trực tiếp đưa ra những chiến lược đối sách cho nhân dân thực hiện, nội dung các cuộc họp hội nghị sẽ bàn về các phương hướng chính sách chỉ đạo trong chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hóa, kinh tế, xã hội trong đó nhiệm vụ đầu tiên và cấp thiết nhất mà chúng ta cần làm đó là thành lập chính phủ chính thức và tăng cường bộ máy chính quyền trong nhân dân.

Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử

3/9/1945 Sau khi nhà nước cách mạng ra đời, trong buổi họp đầu tiên chủ tịch Hồ Chí Minh nói ” tổ chức càng sớm thì càng tôt, hãy tổ chức cuộc tổng tuyển cử với với chế độ người dân bỏ phiếu, tất cả mọi người không phân biệt già trẻ, gái trai chỉ cần đủ 18 tuổi đều có quyền đi bầu cử, ứng cử..”. 8/9/1945 chủ tịch chính phủ lâm thời Việt Nam ban bố lệnh 14-SL cho phép cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội được phép diễn ra.

Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử

26/9/1945 chính phủ lâm thời ban thêm sắc lệnh 39-SL cho phép thành lập Ủy ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử, 17/10/1945 quy định hình thức thể lệ bỏ phiếu như nào, 2/12/1945 bổ sung thêm điều 11 chương 5 của sắc lệnh 51 giúp người ứng cử có thể thuận lợi ứng cử hơn.

Việc Tổng tuyển cử được diễn ra khẩn trương, trong lúc tình hình nước nhà đang nguy cấp, có thù trong, giặc ngoài, chúng ta phải chiến đấu ở miền Nam và tìm kiếm đưa ra những sách lược, đối sách chống quân Tưởng ở miền Bắc, chống lại những hành động điên cuồng phá hoại đất nước ta của chúng. Chính phủ lâm thời đã phải ban bố một loạt các sắc lệnh để huy động mọi người dân tham gian cuộc tổng tuyển cử đầu tiên này.

Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử

Bởi hoàn cảnh đặc biệt của đất nước lúc bấy giờ nên đây không phải là một cuộc vận động tuyển cử bình thường mà còn là một cuộc đấu tranh chính trị chống giai cấp vô cùng gay cấn và cấp bách. Bọn phản động vẫn luôn nói vu cáo, hãm hãi chúng ta, nói xấu về Việt Minh, nhằm phá hoại cuộc tổng tuyển cử. Để âm mưu của chúng không thể thực hiện, vạch trần bộ mặt bất lương của bọn phản động, cơ quan tuyên truyền trên Mặt trận Việt Minh đã xung phong đấu tranh chiến đấu với dư luận, động viên người dân tham gia cuộc tổng tuyển cử. Ta giải thích cho mọi người dân hiểu là cuộc tổng tuyển cử được diễn ra tự do, dân chủ, khẳng định quyền làm chủ của người dân, cuộc tổng tuyển cử giúp cho mọi người có thể chọn ra vị lãnh tụ tài giỏi, trung thành giúp nước, trung với dân, cuộc tổng tuyển cử được diễn ra rõ ràng, minh bạch, khẳng định quyền lợi của người dân, đập tan những nghi ngờ của những người ở trong và ngoài nước. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra thành công tốt đẹp đúng với lời mà Bác Hồ đã nói ” Tổng tuyển cử là dịp để toàn thể dân ta có quyền tự cho chọn người có đủ tài đức để giúp nước nhà tổng tuyển cử diễn ra tự do, bình đẳng dân chủ, đoàn kết”.

Bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử

23/12/1945 là ngày được dự kiến tổ chức cuộc tổng tuyển cử, nhưng bị bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách chống đối. Để thống nhất và hòa giải bầu không khí Tổng tuyển cử, có thêm thời gian chuẩn bị công tác, để ứng viên có thể có thời gian làm đơn và vận động tranh cử. 18/12/1945, Bác Hồ ký sắc lệnh tạm hoãn cuộc tổng tuyển cử, vì vậy mà tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 6/1/1946. Trong lúc đàm phán, chúng ta có thể sự ủng hộ hợp tác của Việt Nam quốc dân đảng. 24/12/1945 Đại biểu của Việt Nam cách mạng đồng minh hội đã có cuộc gặp mặt và ký bản ” Biện pháp đoàn kết” ủng hộ cuộc tổng tuyển cử và kháng chiến lâu dài, nhất trí mở rộng chính phủ lâm thời để thêm các ghế trong quốc hội. Mặc dù lệnh hoãn đã ban ra nhưng vì đến muộn nên cuộc Tổng tuyển cử vẫn được tổ chức vào ngày 23/12/1945 ở các tỉnh phía Nam. Cuộc Tổng tuyển cử đã được diễn ra tưng bừng như thế vì được báo chí đăng tải kịp thời, mọi người vẫn hướng về ngày 6/1/1946.