Trang chủ Tử Vi Tuổi TÝ Bính Tý tuổi chồng, Giáp Tuất tuổi vợ thì sinh con năm...

Bính Tý tuổi chồng, Giáp Tuất tuổi vợ thì sinh con năm nào tốt?

0
Chia sẻ

Bính Tý tuổi chồng, Giáp Tuất tuổi vợ thì sinh con năm nào tốt?

Bính Tý tuổi chồng, Giáp Tuất tuổi vợ thì sinh con năm nào tốt? Năm nào sinh con là xấu, không nên sinh. Bạn không chỉ cần phải dựa vào ngũ hành sinh khắc mà còn cần đánh giá bằng Thiên can và Địa chi. Nhưng vậy mới có thể đánh giá một cách tổng thể năm sinh của bố mẹ với con. Bài viết sau sẽ giúp bạn đánh giá một cách chi tiết, để biết cách lựa chọn năm nào nên sinh con.

Bính Tý tuổi chồng, Giáp Tuất tuổi vợ thì sinh con năm nào tốt?

Cách lựa chọn năm sinh con :

 • Bố sinh năm 1996, âm lịch năm Bính Tý. Như vậy, bản mệnh của bố là Thủy ( tự giản hạ thủy tức nước dưới lạch ).
 • Mẹ sinh năm 1994, âm lịch sinh năm Giáp Tuất. Mẹ có bản mệnh là Hỏa ( mệnh tự Sơn đầu hỏa tức Lửa trên đỉnh núi ).
 • Bố Bính Tý mẹ Giáp Tuất cần dựa vào Ngũ Hành, Thiên Can, Địa chi của bố mẹ để đánh giá với Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của con. Nếu Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của bố mẹ hợp hoặc tương sinh với Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi của con là tốt. Tốt nhất là Ngũ Hành của bố mẹ tương sinh với ngũ hành của con. Thiên can, Địa Chi của bố mẹ nên tương hợp với Thiên can, Địa chi của con.
 • Trường hợp năm xấu : con không hợp với cha mẹ coi là Tiểu hung. Xấu hơn là Đại hung, khi cha mẹ không hợp với con. Trong trường hợp bắt buộc phải sinh con, nên chọn Tiểu Hung tránh Đại Hung.
 • Năm sinh bình thường là cha mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với con. Đây là những năm không tốt cũng không xấu, nhưng vẫn có thể sinh con nếu vợ chồng bạn muốn.

Bính Tý tuổi chồng, Giáp Tuất tuổi vợ thì sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2018, năm Mậu Tuất :

 • Âm lịch sinh năm Mậu Tuất, con bạn theo ngũ hành sẽ mang mệnh Mộc ( tự là bình địa Mộc tức gỗ đồng bằng ).
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Hỏa, con mệnh Mộc. Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ Ngũ hành của bố mệnh Thủy với con mệnh Mộc tương sinh với nhau, như vậy là rất tốt. Ngũ hành của mẹ là Hỏa với con mệnh Mộc cũng là tương sinh được đánh giá rất tốt.” Về ngũ hành sinh khắc của bố mẹ với con đạt 4/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : Bố thiên can là Bính, mẹ thiên can là Giáp, con thiên can là Mậu. Xét theo sự xung hợp của thiên can : “ Thiên can của bố với Thiên can của con có thể chấp nhận, do thiên can của bố không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can của con. Nhưng thiên can của mẹ với thiên can của con được đánh giá là không tốt. Do thiên can của mẹ tương sinh với thiên can của con. Điểm thiên can đạt 0.5/4.
 • Thiên can của bố mẹ với thiên can của con : Địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Tuất, địa chi của con là Tuất. Xét theo sự xung hợp của thiên can : “ Thiên can của mẹ với con đều là Tuất, có thể chấp nhận được do không tương khắc cũng không tương sinh với con. Địa chi của bố với địa chi của con không tương sinh cũng không tương khắc nên có thể chấp nhận được. Điểm địa chi chỉ đạt 1/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 5.5/10.

Bính Tý tuổi chồng, Giáp Tuất tuổi vợ thì sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm 2019 ( âm lịch Kỷ Hợi ) :

 • Âm lịch sinh năm Kỷ Hơi ( năm 2019 ), con bạn mệnh Mộc tự Bình địa Mộc ( tức gỗ đồng bằng ).
 • Đánh giá theo ngũ hành của bố mẹ với con : bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Hỏa, con  mệnh Mộc. Xét theo sinh khắc của ngũ hành : “ Mệnh Thủy của bố tương sinh với mệnh Mộc của con, đánh giá rất tốt. Mệnh Hỏa của  mẹ tương sinh với mệnh Mộc của con, đánh giá rất tốt. Điểm ngũ hành sinh khắc đạt 4/4.
 • Thiên can xung hợp của bố mẹ với con : Thiên can của bố là Bính, Thiên can của mẹ là Giáp, Thiên can của con là Kỷ. Xét theo sự xung hợp thiên can của bố mẹ với con : “ Thiên can của bố với con có thể tạm chấp nhận, dù thiên can của bố không được tương sinh nhưng cũng bị tương khắc với thiên can của con. Thiên can của mẹ với con được đánh giá rất tốt. Do thiên can của mẹ là Giáp tương sinh với thiên can của con là Kỷ. Điểm thiên can xung hợp của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Đánh giá địa chi của bố mẹ với con : địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Tuất, địa chi của con là Hợi. Xét địa chi xung hợp của bố mẹ với con : “Địa chi của bố là Tý tương hợp với địa chi của con là hợi, nên được đánh giá rất tốt. Còn địa chi của mẹ với địa chi của con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của mẹ không được tương sinh với địa chi của con. Nhưng cũng không tương khắc với địa chi của con. Điểm địa chi xung hợp của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát theo Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với con đạt 8/10. Đây là năm tốt để vợ chồng bạn sinh con.

Bính Tý tuổi chồng, Giáp Tuất tuổi vợ thì sinh con năm nào tốt?

Mong muốn sinh con năm 2020 ( năm Canh Tý ):

 • Nếu con bạn sinh năm âm lịch là Canh Tý, con bạn sẽ mang mệnh Thổ. Theo ngũ hành là Bích thượng thổ giải nghĩa là đất trên vách.
 • Ngũ hành sinh khắc của bố mẹ và con : Bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Hỏa, con mệnh Thổ. Xét theo sự sinh khắc củ ngũ hành : “Ngũ hành của bố với con được đánh giá không tốt, do mệnh Thủy của bố tương khắc với mệnh Thổ của con. Nhưng, ngũ hành của mẹ với con lại được đánh giá rất tốt. Do mẹ mệnh Hỏa tương sinh với con mệnh Thổ. Điểm ngũ hành của bố mẹ với con đạt 2/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : thiên can của bố là Bính, thiên can mẹ là Giáp, thiên can của con là Canh. Xét thiên can xung hợp của bố mẹ với con : “ Thiên can của bố với thiên can của con không tốt, do thiên can của bố là Bính tương khắc với thiên can của con là Canh. Thiên can của mẹ  cũng tương khắc với thiên can của con, nên cũng đánh giá là không tốt. Đánh giá điểm thiên xung hợp đạt 0/2.
 • Địa chi của bố mẹ và con : địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Tuất, địa chi của con là Tý. Đánh giá theo sự xung hợp của địa chi : “ Địa chi của bố với địa chi của con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được. Do địa chi của bố không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi của con. Địa chi của mẹ với địa chi của con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau, nên đánh giá ở mức chấp nhận được.
 • Đánh giá một cách tổng quát về Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi của bố mẹ đối với Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi của con đạt 3/10. Đây là năm xấu để vợ chồng bạn sinh con.

Bính Tý tuổi chồng, Giáp Tuất tuổi vợ thì sinh con năm nào tốt?

Mong muốn sinh con vào năm 2021 ( năm Tân Sửu ):

 • Con bạn sinh vào năm âm lịch Tân Sửu, con của bạn mệnh Thổ. Theo ngũ hành là Bích thượng thổ ( tức đất trên vách ).
 • Ngũ hành của bố mẹ và con : Bố mệnh Thủy, mẹ mệnh Hỏa, con mệnh Thổ. Xét theo ngũ hành sinh khắc : “ Mệnh Hỏa của mẹ tương sinh với mệnh Thổ của con, nên được đánh giá là rất tốt. Ngũ hành của bố là Thủy tương khắc với mệnh Thổ của con. Điểm ngũ hành được đánh giá đạt 2/4.
 • Thiên can của bố mẹ và con : Thiên can của bố là Bính, mẹ là Giáp, con là Tân. Đánh giá thiên can xung hợp : “ Thiên can của bố với con được đánh giá rất tốt, do thiên can của bố là Bính tương sinh với thiên can của con là Tân. Thiên can của mẹ với thiên can của con chỉ được đánh giá ở mức chấp nhận được, do thiên can của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với thiên can của con. Điểm thiên can của bố mẹ với con đạt 1.5/2.
 • Địa chi của bố mẹ và con : địa chi của bố là Tý, địa chi của con là Sửu, địa chi của mẹ là Tuất. Đánh giá sự xung hợp của địa chi : “Địa chi của bố với địa chi của con được đánh giá rất tốt. Do địa chi Tý của bố tương sinh với địa chi Sửu của con. Địa chi của mẹ với con chỉ được đánh giá ở mức có thể chấp nhận. Do địa chi của mẹ không tương sinh cũng không tương khắc với địa chi của con. Điểm đánh giá địa chi của bố mẹ với con đạt 2.5/4.
 • Đánh giá một cách tổng quát về Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố mẹ với Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của con đạt 6/10. Đây cũng là năm vợ chồng bạn có thể sinh con.