Trang chủ Ngày 20-10 20/10/1930 – Ngày phụ nữ Việt Nam ra đời

20/10/1930 – Ngày phụ nữ Việt Nam ra đời

0
Chia sẻ

Các bạn có biết ngày 20/10/1930 – ngày phụ nữ Việt Nam ra đời không? Chắc nếu hỏi nhiều bạn ngày 20/10 là ngày gì các bạn có thể nói được ngay đó là ngày phụ nữ Việt Nam nhưng nếu hỏi bạn về ngày phụ nữ Việt Nam ra đời năm nào thì mình cá là nhiều bạn chưa biết đâu nhỉ. Vậy các bạn hãy cùng mình để tìm hiểu rõ hơn về ngày phụ nữ Việt Nam nhé.

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam được thành lập vào ngày 20/10/1946, sau cuộc cách mạng tháng 8. Lần đầu tiên nước ta có một đoàn thể phụ nữ đang hoạt động một cách hợp pháp và minh bạch. Hội liên hiệp được tổ chức ra nhằm đoàn kết lực lượng nữ giới lại với nhau, cùng nhau chia sẻ, đóng góp công sức cho sự nghiệp giải phóng tổ quốc. Thực sự theo lịch sử ghi lại thì đảng đã định ngày 20/10/1930 là ngày Hội phụ nữ phản đế Việt Nam chính thức đổi tên thành Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tức đây là ngày Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam ra đời.

20/10/1930 - Ngày phụ nữ Việt Nam ra đời

Xã hội phong kiến đã làm cuộc sống của phụ nữ Việt Nam trở nên tăm tối, cực khổ, nghèo nàn. Họ bị đối xử, bóc lột không có nữ quyền, bọn địa chủ tư bản vẫn ngày ngày chà đạp lên thể xác, tinh thần của người phụ nữ, lương của người phụ nữ thời bấy giờ chỉ được mấy hào không đủ ăn, đủ sống. Lề lối phong kiến thối nát đã tiếp tay cho bọn thực dân đê hèn đến ức hiếp dân ta, luật lề phong kiến đã đè nặng lên vai người phụ nữ.

Với sự cảm thông sâu sắc cho tình cảnh phụ nữ thời bấy giờ, đồng chí Nguyễn Ái Quốc là chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng lên tố cáo tối ác của giặc ngoại xâm, sự tàn ác của chúng đối với phụ nữ, dân ta trong một tác phẩm, bài viết là “Bản án chế độ thực dân Pháp”. Trong một lớp huấn luyện dân quân vào năm 1925, Bác đã nói ” Cách mạng Việt Nam phải có nữ giới tham gia mới thành công”. Bác nói ở đây để mọi người không được phân biệt đối xử với phụ nữ, trong chiến đấu gái cũng như trai, mỗi người đều có một đóng góp riêng cho nền độc lập nước nhà.

20/10/1930 - Ngày phụ nữ Việt Nam ra đời

Năm 1927, trong một tổ chức phụ nữ cách mạng ở Vinh, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã là người đứng ra họp mặt, kêu gọi tất cả các chị em phụ nữ cùng nhau thảo luận tìm ra con đường cứu nước, từ sau tổ chức này, qua các năm lại càng có nhiều tổ chức nữ giới được thành lập hơn, đủ để ta thấy tình yêu nước nồng nàn, sự gan dạ dũng cảm của chị em phụ nữ nhiều như thế nào. 3/2/1930 Đảng cộng sản được thành lập, từ đây nền cách mạng nước ta có những chuyển biến mới, 10/1930 trong một hội nghị trung ương Đảng, Đảng đã thay mặt cho mọi người nói lên sự bất công đối với phụ nữ ” Phụ nữ bị bóc lột khi phải làm nhiều giờ, nhận được tiền ít, họ bị phong tục phong kiến cổ hủ trói buộc, được coi là hạng người đê tiện trong xã hội và không có quyền tự do” Đảng đã nói lên tiếng lòng của chị em phụ nữ bấy giờ, khẳng định với lòng yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm đến tận xương tủy, chắc chắn phụ nữ Việt Nam sẽ trở thành lực lượng cách mạng trọng yếu của Việt Nam. Đảng đã vận động và thúc đẩy tổ chức thành lập “Phụ nữ hiệp hội”.

20/10/1930 - Ngày phụ nữ Việt Nam ra đời

Sự đấu tranh kiên cường của phụ nữ bạn có thể thấy ở trong cao trào Xố Viết Nghệ Tĩnh. Hội phụ nữ này được thành lập vào năm 1930 ở 3 địa điểm là Hà Tĩnh, Nam Đàn, Vinh. Khi hội được tổ chức đã đã rất nhiều chị em phụ nữ hưởng ứng tham gia, tiêu biểu là phong trào đấu tranh của công nhân Bến Thủy. Hội đã phát triển số lượng người chỉ trong vài tháng đã kết nạp được thêm 6400 người cộng thêm ở Hà Tĩnh là 2160 người. Hội đã có công sức rất nhiều trong việc xây dựng chính quyền Xô Viết ở Nghễ Tĩnh. Hưởng ứng cuộc đấu tranh này ở Quảng Ngại các chị em phụ nữ cũng cùng nhau đoàn kết lại thành lập chi hội phụ nữ giải phóng.

Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước, phụ nữ là lực lượng nòng cốt chiếm tới 60% trong ngành nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, ngành y tế, giáo dục và văn hóa. Phụ nữ ngày nay có quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội. Phụ nữ Việt Nam luôn không ngừng phấn đấu học tập trong lao động sản xuất làm theo khẩu hiệu mà Đảng ta đã nêu ” Giỏi việc nước, đảm việc nhà, nam nữ bình đẳng”. Phụ nữ Việt Nam là anh hùng lao động bất khuât, trung nghĩa, đảm đang đánh giặc cứu nước.